גישה מוסדית לביקורת השיפוטית
Institutional Approach to Judicial Review

עתיד להתפרסם בספר אליקים רובינשטיין, לכבוד פרישתו מכס השיפוט

53 Pages Posted: 15 Jul 2019 Last revised: 12 Mar 2020

See all articles by Yuval Roitman

Yuval Roitman

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law

Date Written: July 14, 2019

Abstract

תקציר בעברית: מאמר זה מציג את הגישה המוסדית לביקורת השיפוטית, אשר שמה דגש על שקילת העיצוב המוסדי של הרשויות המנהליות המעורבות בקבלת ההחלטה השלטונית, וסוקר את יתרונותיה וחסרונותיה. באמצעות שני מקרי מבחן המאמר בוחן את המידה והאופן שבהם ערכאות הביקורת השיפוטית בישראל שוקלות שיקולים מוסדיים בעת שהן בוחנות את חוקיותן של החלטות גופי הרשות המבצעת. בהתבסס על מקרי המבחן האמורים נטען כי הביקורת השיפוטית בישראל עוסקת בניתוח מוסדי, אך לעיתים בצורה חלקית וחסרה. על רקע אמור מוצע להרחיב את התמונה המוסדית המוצגת לבית המשפט על-ידי הצדדים בדרך של "שיקוף מוסדי" ובמקרים המתאימים לכך אף לשלב בביקורת השיפוטית כלי דיוני חדש – "תסקיר מוסדי" – שעיקרו סקירה של העיצוב המוסדי של הרשויות המינהליות שקיבלו את ההחלטה העומדת לביקורת ושל התהליך שהוביל לקבלת ההחלטה. זאת, כדרך לסייע לביקורת השיפוטית לשקול שיקולים מוסדיים בצורה נכונה ומלאה וכאמצעי לקדם תהליך חשיבה רפלקסיבי ביחס לעיצוב המוסדי של המדינה המנהלית.

English Abstract: The article presents an institutional approach to judicial review. This approach focuses on the extent to which judicial review considers the institutional design of the relevant administrative authorities involved in the decision-making process, and examines its benefits and flaws. Based on two case studies, the article examines the extant and the way in which judicial review in Israel take institutional considerations into account when examining the legality of decisions taken by executive bodies. Based on the above-mentioned case studies, I suggest that even though judicial review in Israel take institutional factors into consideration, it often does so in an incomplete and flawed way. It is against this background that I suggest that the institutional design presented by the parties in court be broadened by means of an “institutional representation”. In certain cases, this should include a novel tool which I call "institutional assessment" - a survey of the institutional design of the relevant administrative authorities which received the decision under review, and of the underlying processes which brought about the decision. This tool will foster the adoption of broad and comprehensive set of institutional considerations which will promote a reflexive thinking process regarding the institutional design of the administrative state.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Keywords: judicial review, administrative law, institutional design

Suggested Citation

Roitman, Yuval, גישה מוסדית לביקורת השיפוטית
Institutional Approach to Judicial Review (July 14, 2019). עתיד להתפרסם בספר אליקים רובינשטיין, לכבוד פרישתו מכס השיפוט , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3419753 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3419753

Yuval Roitman (Contact Author)

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law ( email )

Mount Scopus
Mount Scopus, IL 91905
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
112
Abstract Views
532
rank
291,704
PlumX Metrics