צווים חוסמים
Restrain Orders

משפט מפתח - כתב העת של פרקליטות המדינה - אוגוסט 2019, עמ' 135

9 Pages Posted: 20 Jul 2019

See all articles by Yoram Rabin

Yoram Rabin

College of Management (Israel) - School of Law

Alon Rodas

College of Management Academic Studies

Date Written: July 16, 2019

Abstract

תקציר בעברית: האם בגדר סמכותו הרחבה מוסמך בית המשפט להוציא צו אשר יחסום בעל דין מהאפשרות לממש את זכותו החוקתית לפנות לערכאות? סוגיית הצו החוסם מעוררת שאלות במישור גבולות הסמכות של בתי המשפט בישראל ככלל, ובמישור ההגבלות שניתן להטיל על זכות הגישה לערכאות במישור החוקתי. חרף חשיבות הנושא, לא מצאנו כי עד כה נערך דיון מרוכז בסוגיה, עובדה מפתיעה בהתחשב בדיון הער שמתקיים בשנים האחרונות בבתי המשפט בנושא. ברשימה זו, נבקש להציג התייחסות כוללת לסוגים השונים של הצווים החוסמים בישראל, תוך בחינת ההתפתחויות שחלו בתחום, אגב חידודן של כמה הבחנות.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Suggested Citation

Rabin, Yoram and Rodas, Alon, צווים חוסמים
Restrain Orders (July 16, 2019). משפט מפתח - כתב העת של פרקליטות המדינה - אוגוסט 2019, עמ' 135, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3421076

Yoram Rabin (Contact Author)

College of Management (Israel) - School of Law ( email )

7 Yitzhak Rabin Blvd.
P.O. Box 25072
Rishon LeZion, 75190
Israel

Alon Rodas

College of Management Academic Studies ( email )

Elie Wiesel St 2
Rishon LeTsiyon
Israel

Do you have negative results from your research you’d like to share?

Paper statistics

Downloads
156
Abstract Views
594
Rank
323,646
PlumX Metrics