KAHVE TÜKETİM ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ (Analyzing of Coffee Consumption Habits: Istanbul Case)

International Journal of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences (2019)

19 Pages Posted: 22 Jul 2019

See all articles by Gizem Kaya

Gizem Kaya

İstanbul University

Seca Toker

Marmara University

Date Written: July 15, 2019

Abstract

Turkish Abstract: Son zamanlarda açılan yeni nesil kahve dükkanları ve gittikçe popüler hale gelen barista eğitimleri özellikle toplumun kahve tüketim alışkanlıklarında belirgin bir değişiklik olduğunun göstergeleridir. Günümüzde kahvenin bir sanata dönüştüğü açıkça görülmektedir. Bu bağlamda çalışmada, değişen kahve tüketim alışkanlıklarının incelenmesi ve seyrinin ortaya konması amaçlanmıştır. Yeni nesil kahve dükkânlarının misafirlerinin ağırlıklı olarak 18-50 yaş grubundaki bireylerden oluştuğu için hedef kitle olarak bu yaş grubu dikkate alınmıştır. Çalışmanın ana kitlesini İstanbul’da yaşayan bireyler oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemi, tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden biri olan kolayda örnekleme ile oluşturmuştur. İnternet tabanlı anket yöntemi ile toplanan veriler SPSS 21.0 istatistik paket programı ile analiz edilmiştir. Analiz neticesinde elde edilen sonuçlara göre, çaydan sonra en fazla tüketilen kahve çeşitleri sırasıyla Türk kahvesi, espresso, filtre kahve, hazır kahve ve buzlu kahve olmuştur. Üçüncü nesil kahve çeşitlerinin hayatımızda giderek artan önemi ortaya konmuştur.

English Abstract: Recently opened next-generation coffee shops and increasingly popular barista trainings are indicatives of a significant change in the society's coffee consumption patterns. Today, it is clearly seen that the coffee has become an art. In this context, it is aimed to examine the changing coffee consumption habits and to show the course. It has been selected as the target audience that predominantly from the 18-50 age group individuals as customers of new generation coffee shops. The population of this study constitutes the individuals who are living in İstanbul. The sample of this study has used the convenience sampling which is one of the non-statistical sampling methods. The collected data using the Internet-based survey method were analyzed by the SPSS program. According to the result, the most consuming coffee beverages are Turkısh coffee, espresso, drip coffee, instant coffee and iced coffee after tea. Third generation coffee varieties are becoming increasingly important role in our lives.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Tüketim Eğilimi, Tüketici Davranışları, Veri Analizi, Piyasa Araştırması, Consumption Tendency, Consumer Behavior, Data Analysis, Market Research

JEL Classification: C1, E2, D12

Suggested Citation

Kaya, Gizem and Toker, Seca, KAHVE TÜKETİM ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ (Analyzing of Coffee Consumption Habits: Istanbul Case) (July 15, 2019). International Journal of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences (2019), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3421909

Gizem Kaya (Contact Author)

İstanbul University ( email )

İstanbul, 34452
Turkey

Seca Toker

Marmara University ( email )

Goztepe Campus
Istanbul, Istanbul 34840
Turkey

Do you have negative results from your research you’d like to share?

Paper statistics

Downloads
491
Abstract Views
1,141
Rank
100,238
PlumX Metrics