E-Ticaret ve Dikey Kısıtlamalar Üzerine İktisadi Bir Değerlendirme (An Economic Assessment on E-commerce and Vertical Restrictions)

In K. C. Sanlı (Ed.), Rekabet Hukukunda Dikey Anlaşmaların Son 10 Yılı, 108-131, Onikilevha Yayıncılık

Posted: 3 Sep 2019 Last revised: 2 Feb 2020

Date Written: 2019

Abstract

English Abstract: There are many factors that may affect the penetration and the volume of e-commerce.One of those factors is the vertical restriction of the suppliers on online sales. Any competition policy that restricts the ability of those suppliers should be the product of cost-benefit analysis, which preserve the legitimate commercial interests of the suppliers on one side and allow the development of competition in the relevant market on the other side. This study aims to put an economic framework on the vertical restrictions on online sales. In doing so, it focuses on certain restrictions applied by undertakings and the responses of the antitrust authorities.

Turkish Abstract: İnternet üzerinden gerçekleşen satışların yaygınlaşması ve hacminin artması üzerinde birçok faktörün olumlu ya da olumsuz yönde etkili olduğu söylenebilir. Bu faktörlerden biri de sağlayıcı teşebbüslerin ürünlerin internet üzerinden satışlarına yönelik getirdikleri dikey kısıtlamalardır. Bu alanda uygulanacak bir rekabet politikası fayda maliyet analizi çerçevesinde, bir yandan sağlayıcıların meşru ticari çıkarlarını korurken öte yanda da pazardaki rekabetin gelişmesini sağlar nitelikte olmalıdır. Bu çalışma, internet üzerinden satışların gelişimi ve teşebbüslerin uyguladığı dikey kısıtlamalar üzerine iktisadi bir çerçeve çizmeyi amaçlamaktadır. Bunu yaparken de sağlayıcı teşebbüslerin uyguladığı belli başlı kısıtlamalara ve rekabet otoritelerinin bunlara dair yaklaşımlarına odaklanılmaktadır.

Keywords: e-commerce, vertical restrictions, online platforms, competition law

JEL Classification: L40

Suggested Citation

Köksal, Emin, E-Ticaret ve Dikey Kısıtlamalar Üzerine İktisadi Bir Değerlendirme (An Economic Assessment on E-commerce and Vertical Restrictions) (2019). In K. C. Sanlı (Ed.), Rekabet Hukukunda Dikey Anlaşmaların Son 10 Yılı, 108-131, Onikilevha Yayıncılık, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3423932

Emin Köksal (Contact Author)

Bahcesehir University ( email )

Ciragan Cd. No:4
Besiktas
Istanbul, 34353
Turkey
2123810000 (Phone)

HOME PAGE: http://https://eminkoksal.com

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Abstract Views
245
PlumX Metrics