TENDINŢE ALE TRAFICULUI DE COCAINĂ LA NIVELUL ROMÂNIEI (Trends of Cocaine Trafficking at the Level of Romania)

Revista Academiei de Științe ale Securității Naționale/2019(1)

12 Pages Posted: 26 Jul 2019

See all articles by George Țical

George Țical

Alexandru Ioan Cuza University - Police Academy

Date Written: July 23, 2019

Abstract

Romanian Abstract: Articolul face o scurtă analiză a situaţiei din 2019 a tendinţei traficului cu cocaină în zona României, mai ales în situaţia de membru al UE şi stat cu o semnificativă frontieră externă a UE. Capturile din ultima perioadă în zona de frontieră maritimă îngrijorează atât opinia publică, dar mai ales instituţiile de aplicare a legii în domeniul combaterii traficului de droguri. Se observă o situaţie oscilantă a capturilor de cocaină la nivelul României, ceea ce face ca să tragem concluzia că în ultima perioadă de timp a devenit un loc pe care grupurile infracţionale caută să trafice cocaina, în special din Europa spre Turcia. Prin acest mic studiu atragem atenţia celor în drept de pericolul ca piaţa de droguri din România să crească în materia cocainei şi a crakului. La nivelul consumului putem afirma că procentul populaţiei consumatoare de cocaină şi crak este mic. Aceasta şi datorită preţului ridicat al cocainei. Se impune o creştere a activităţilor de cooperarea în zona frontierei maritime între organele abilitate în materia traficului de cocaină.

English Abstract: The article makes a brief analysis of the situation of the cocaine trafficking situation in Romania in 2019, especially given the situation of EU membership and being a state with a significant external border of the EU. Recent captures in the maritime border area are a concern both for public opinion, but especially for law enforcement institutions in the field of drug trafficking. An oscillating situation of cocaine captures is observed in Romania, which leads us to conclude that in the last period of time it has become a place that criminal groups seek as cocaine trafficking passages, especially from Europe to Turkey. Through this brief study, we draw the attention of those concerned to the danger that the drug market in Romania will grow in the field of cocaine and crack. At the level of consumption, we can say that the percentage of cocaine and crack consuming population is small. This is also due to the high price of cocaine. It is necessary to increase the cooperation activities in the maritime border between the bodies involved in the field of countering cocaine trafficking.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: cocaine, crack, EU border, drug market, organized crime groups, drug capture, drug users

JEL Classification: A10

Suggested Citation

Țical, George, TENDINŢE ALE TRAFICULUI DE COCAINĂ LA NIVELUL ROMÂNIEI (Trends of Cocaine Trafficking at the Level of Romania) (July 23, 2019). Revista Academiei de Științe ale Securității Naționale/2019(1), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3424707

George Țical (Contact Author)

Alexandru Ioan Cuza University - Police Academy ( email )

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
88
Abstract Views
463
rank
341,306
PlumX Metrics