PROFILING. O NOUĂ METODĂ DE CERCETARE A INFRACŢIUNILOR (Profiling. A New Method of Investigating Offenses)

Revista Academiei de Științe ale Securității Naționale (2018/1)

12 Pages Posted: 2 Aug 2019

See all articles by George Țical

George Țical

Alexandru Ioan Cuza University - Police Academy

Date Written: 2018

Abstract

Romanian Abstract: Activitatea de investigare a infracțiunilor de mare violență reprezintă un demers coerent, bazat pe probe judiciare, indicii și declarații care să conducă în mod necesar la o finalitate necontestabilă. În ciuda popularității aparente, profilul personalității criminale a fost slab evaluat fie ca un instrument de investigație, fie ca un instrument conceptual. Este important să identifice și să diferențieze diferitele stiluri de profilare și orientările lor conceptuale distincte. Se poate spune că rezultatul/concluziile care pot fi trase cu privire la valabilitatea, utilitatea și etica profilurilor delincvenților în anchetele penale și ce ar putea însemna aceasta pentru psihiatrie, psihologie și aplicarea legii în general. Analiza comportamentală poate deveni instrumentul necesar pentru identificarea etiologiei infracţiunilor, identificării unui tipar, sprijinind investigatorii în munca lor de înțelegere a mobilurilor specifice infractorului. Criminal profiling - aşa cum mai este numită analiza de investigaţii criminale - este situată la intersecţia dintre psihologie şi dreptul aplicat la munca de poliţie. Utilizarea profilării infractorilor este controversată. Mulți oameni nu cred în ea, pentru că nu este o știință exactă.

English Abstract: Investigation of high-crime offenses is a coherent approach based on judicial evidence, indices and statements that necessarily lead to an unquestionable end. Despite the apparent popularity, the profile of the criminal personality has been assessed either as an investigative tool or as a conceptual tool. It is important to identify and differentiate between different profiling styles and their distinct conceptual guidelines. It can be said that the result that can be drawn on the validity, usefulness and ethics of the offender's profile in criminal investigations and which could mean this for psychiatry, psychology and law enforcement in general. Behavioral analysis can become the necessary tool for identifying crime etiology, identifying a pattern, supporting investigators in their work of understanding a mobile specific to the offender. Crime Prevention Activity - is located at the intersection of psychology and law enforcement. Using profiling offenders is controversial. Many people do not believe in it, because it is not an exact science.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: profiling, tehnici de profiling, analiza comportamentală, profilarea caracteristicilor personale, profilarea geografică, profilier criminal

JEL Classification: A10

Suggested Citation

Țical, George, PROFILING. O NOUĂ METODĂ DE CERCETARE A INFRACŢIUNILOR (Profiling. A New Method of Investigating Offenses) (2018). Revista Academiei de Științe ale Securității Naționale (2018/1), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3429084

George Țical (Contact Author)

Alexandru Ioan Cuza University - Police Academy ( email )

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
52
Abstract Views
293
rank
447,419
PlumX Metrics