Rekabet Kurulu’nun Uyumlu Eylem Kararları: Sanayi İktisadı Öngörüleri ve ABD / AB İçtihatlarıyla Ne Kadar Uyumlu? (Concerted Practice Decisions of the Turkish Competition Board: Are they compatible with Industrial Organization Foresights and Case Law in USA / EU?)

In K. C. Sanlı & D. Alma (Eds.), Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri 2020, 85-114 On İki Levha.

Posted: 5 Aug 2019 Last revised: 21 Jun 2021

See all articles by Emin Köksal

Emin Köksal

Bahcesehir University

Evren Sesli

BASEAK (Balcioglu Selcuk Akman Keki Attorney Partnership)

Date Written: 2021

Abstract

Turkish Abstract: Uyumlu eylem, rekabet hukuku açısından tespiti en zor ve aynı zamanda hata riski en yüksek ihlal türlerinden biridir. Bu sebeple ileri düzeyde iktisadi ve hukuki analizlerin yapılmasının zorunlu olduğu bir alandır. Bu çalışmada uyumlu eylem iddialarının Rekabet Kurul’u kararlarında nasıl bir yaklaşım ile ele alındığının ve bu yaklaşımın zaman içerisinde nasıl evirildiğinin bir analizini yapmaktadır. Bunu yaparken de rekabet hukuku bakımından öncü olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa Birliği (AB) uygulamaları ile karşılaştırmalı bir çerçeve sunmaktadır.

English Abstract: Concerted practices stand out as competition infringements that are difficult to detect and prone to high risks of error. Thus, evaluation of such practices requires advanced economic and legal analysis. This study assesses the Turkish Competition Board’s decisions on allegations related to concerted practices. The study seeks to analyze the approach of the Board and the evolution of the said approach with passing time. In doing so, it puts a comparative framework vis a vis the leading practices in United States of America (USA) and in the European Union (EU).

Keywords: concerted practices, competition law

JEL Classification: L40, L41

Suggested Citation

Köksal, Emin and Sesli, Evren, Rekabet Kurulu’nun Uyumlu Eylem Kararları: Sanayi İktisadı Öngörüleri ve ABD / AB İçtihatlarıyla Ne Kadar Uyumlu? (Concerted Practice Decisions of the Turkish Competition Board: Are they compatible with Industrial Organization Foresights and Case Law in USA / EU?) (2021). In K. C. Sanlı & D. Alma (Eds.), Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri 2020, 85-114 On İki Levha., Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3429790 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3429790

Emin Köksal (Contact Author)

Bahcesehir University ( email )

Ciragan Cd. No:4
Besiktas
Istanbul, 34353
Turkey
2123810000 (Phone)

HOME PAGE: http://https://eminkoksal.com

Evren Sesli

BASEAK (Balcioglu Selcuk Akman Keki Attorney Partnership) ( email )

Büyükdere Caddesi Bahar Sokak No.13
River Plaza Kat 11-12
Istanbul, 34394
Turkey

Do you have negative results from your research you’d like to share?

Paper statistics

Abstract Views
777
PlumX Metrics