Proizvoljnost na mjestu znanosti (Arbitrariness Instead of Science)

Književna republika (ISSN 1334-1057) 7 (2009), 4-6; 321-328

8 Pages Posted: 5 Sep 2019

Date Written: June 3, 2009

Abstract

Serbo-Croatian Abstract: Analizirajući kritički knjigu Anite Peti-Stantić "Jezik naš i/ili njihov", govori se u ovome članku o nekoliko tema. Prva tema je da naziv "ilirski" u prošlim stoljećima nije značio isto što danas znači naziv "hrvatski". Druga tema je da su hrvatska nacija, srpska nacija i brojne druge nacije nastajale u 19. stoljeću, i da unutar jedne nacije ljudi nisu povezani porijeklom. Treća tema je uloga dijalektalne osnovice i kulturno- civilizacijske nadgradnje u procesu standardizacije jezika. Unutar toga govori se i o značenju termina "dijalektalni kontinuum", kao i o razlici između standardnog jezika i dijalekta. Naredna tema su sociolingvistički kriteriji za utvrđivanje da li se radi o jednom standardnom jeziku ili o nekoliko. U sklopu toga razrađuje se a) kako stvari stoje s međusobnom razumljivošću kad se gleda standardni jezik Hrvata, Srba, Bošnjaka i Crnogoraca ; b) koliko je udio istoga naspram različitoga u jeziku nabrojanih nacija ; c) kakve rezultate daje uvid u osnovno rječničko blago ; d) što pokazuje struktura sloga. Naposljetku, govori se i o tome da različita religijska pripadnost ne znači različit jezik.

English Abstract: Critically analyzing Anita Peti-Stantić's book "Our Language and/or Theirs", this article discusses several topics. The first one is that the name "Illyrian" in the past centuries did not mean the same as "Croatian" means today. The second topic is that the Croatian nation, the Serbian nation, and many other nations originated in the 19th century, and that within one nation, people are not related by origin. The third topic is the role of the dialectal base and the cultural-civilizational superstructure in the process of language standardization. Within this, the meaning of the term "dialectal continuum" is discussed, as well as the difference between standard language and dialect. The next topic is sociolinguistic criteria for determining whether it is one standard language or several. As a part of this, the following is elaborated: a) mutual understanding in the standard language of Croats, Serbs, Bosniaks and Montenegrins; b) the proportion of the same to the different in the language of the listed nations; c) what results the basic vocabulary and the structure of the syllable provide. Finally, it is stated that different religious affiliations do not mean different languages.

Note: Downloadable document is in Serbo-Croatian.

Keywords: Sociolinguistics, history, standard language, Illyrian, nation-building, cultural-civilizational superstructure, dialect basis, standardization, Štokavian, religion, Catholic Church, mutual intelligibility, polycentric language, Croatian, Serbian, Serbo-Croatian, review article, Anita Peti-Stantić

Suggested Citation

Kordić, Snježana, Proizvoljnost na mjestu znanosti (Arbitrariness Instead of Science) (June 3, 2009). Književna republika (ISSN 1334-1057) 7 (2009), 4-6; 321-328, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3432881

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
10
Abstract Views
126
PlumX Metrics