Neprimjeren opis jezika (An Inappropriate Description of Language)

Znakovi i poruke (ISSN 1840-3239) 2 (2009), 1; 93-110

18 Pages Posted: 3 Sep 2019

Date Written: November 8, 2009

Abstract

Serbo-Croatian Abstract: Ova analiza "Gramatike hrvatskoga jezika" pokazuje da, nažalost, autorima "Gramatike" Josipu Siliću i Ivi Pranjkoviću nedostaju neka od osnovnih lingvističkih znanja o glagolima, padežima, vremenima, subjektu, tipologiji jezika i o brojnim drugim temama iz fonologije, morfologije i sintakse. Također pokazuje da se autori gube u detaljima koji nemaju nikakvu praktičnu vrijednost, da izmišljaju neupotrebljiva pravila i pišu kontradikcije. Opis u "Gramatici" je nepregledan i nemetodičan, a na više mjesta autori kao da i ne opisuju jezik nego svoju zamisao jezika. Na taj način zastupaju preskriptivan pristup jeziku, iako je poznato da se moderna lingvistika odnosi kritički prema preskriptivnosti, naglašavajući da je potrebno opisati činjenice upotrebe jezika onakve kakve jesu, a ne kakve bi trebale biti prema nekoj zamišljenoj slici. Što se tiče termina, u "Gramatici" se očituje zanimanje više za to kako izmisliti neku novu riječ na mjestu već postojećeg domaćeg ili internacionalnog termina nego kako dati njegovu što točniju definiciju.

English Abstract: This analysis of "Croatian Grammar" shows that, unfortunately, the authors of the "Grammar" Josip Silić and Ivo Pranjković lack some of the basic linguistic knowledge of verbs, cases, tenses, subject, typology of language and many other topics in phonology, morphology and syntax. It also shows that the authors are lost in details without practical value, invent inapplicable rules and write contradictions. The description in "Grammar" is incomprehensible and non-methodical, and in many places the authors seem not to describe the language but their idea of the language. In this way, they advocate a prescriptive approach to language, although modern linguistics is known to be critical of prescriptiveness, emphasizing that it is necessary to describe the facts of language use as they are, not as they should be.

Keywords: Grammar book, phonology, morphology, syntax, verbs, cases, pronouns, functional styles, standard language, norm, purism, prescriptivism, Croatian, Serbo-Croatian, review article, Josip Silić, Ivo Pranjković

Suggested Citation

Kordić, Snježana, Neprimjeren opis jezika (An Inappropriate Description of Language) (November 8, 2009). Znakovi i poruke (ISSN 1840-3239) 2 (2009), 1; 93-110. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3432886

Snježana Kordić (Contact Author)

Independent ( email )

No Address Available

HOME PAGE: http://snjezana-kordic.from.hr/

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
2
Abstract Views
79
PlumX Metrics