Ne odstupiti od stereotipa (Do Not Deviate From the Stereotype)

Književna republika (ISSN 1334-1057) 6 (2008), 8-10; 296-303

8 Pages Posted: 6 Sep 2019

Date Written: October 4, 2008

Abstract

Serbo-Croatian Abstract: Članak predstavlja kritičku analizu knjige Ive Žanića "Hrvatski na uvjetnoj slobodi", a glavna tema mu je jezična politika u bivšoj Jugoslaviji i u Evropskoj uniji. Je li jezična politika u bivšoj Jugoslaviji bila unitaristička i jesu li zakoni o jeziku bili nedemokratski? U članku se pokazuje da autor knjige prešućuje niz bitnih podataka o toj temi. Također se pokazuje da je govoreći o toj temi propustio primijeniti spoznaje o ulozi prestiža kod odnosa među jezicima ili među varijantama. U članku se pokazuju granice zakonskih odredbi o jeziku: zakoni, i kad su maksimalno demokratski, ne mogu napraviti male jezike velikima niti velike malima. Ne mogu ni promijeniti razliku u prestižu između njih. U članku se, navodeći i primjere iz Europske unije, osvještava objektivna nejednakost među jezicima ili među varijantama. Također se, na primjeru engleskog, njemačkog, španjolskog i nekih drugih jezika, opisuju svojstva policentričnog standardnog jezika. Pritom se vezano za navedene jezike ispravljaju razne netočne tvrdnje iz knjige.

English Abstract: The article is a critical analysis of Ivo Žanić's book "Croatian on probation", and its main topic is language policy in the former Yugoslavia and in the EU. Was language policy in the former Yugoslavia unitarian and were language laws undemocratic? The article shows that the author of the book is silent on many important data on the subject. It also shows that he has failed to apply knowledge of the role of prestige in relations between languages or between variants. The article demonstrates the limits of legal provisions on language: laws, even when maximally democratic, cannot make small languages big or vice versa, and cannot change the difference in prestige between them. The article cites objective inequalities between languages or between variants in the EU. Features of polycentric standard languages are also described, using as example English, German and Spanish, and various inaccurate Žanić's claims about the languages mentioned have been corrected.

Note: Downloadable document is in Serbo-Croatian.

Keywords: Sociolinguistics, language policy, history, standard language, linguistic unitarism, prestige, Yugoslavia, polycentric language, pluricentric language, language varieties, mutual intelligibility, dialect, Croatian, Serbo-Croatian, German, English, Spanish, review article, Ivo Žanić

Suggested Citation

Kordić, Snježana, Ne odstupiti od stereotipa (Do Not Deviate From the Stereotype) (October 4, 2008). Književna republika (ISSN 1334-1057) 6 (2008), 8-10; 296-303, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3432897

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
10
Abstract Views
127
PlumX Metrics