Akademičke bajke (Tales by Academicians)

Književna republika (ISSN 1334-1057) 5 (2007), 5-6; 150-173

24 Pages Posted: 30 Aug 2019

Date Written: June 8, 2007

Abstract

Serbo-Croatian Abstract: Članak je kritička analiza teksta Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti pod naslovom "Hrvatski jezik" (objavljenog u časopisu "Jezik" br. 2, 2007, str. 41-50). Na osnovi obimne inozemne literature pokazuje se u članku nedovoljna upućenost članova HAZU u sociolingvističku teoriju o policentričnim jezicima, zatim u proces pravljenja nacija, u evropsku povijest 18. i 19. stoljeća. Uočava se i niz kontradikcija u tvrdnjama akademika o ilirskom pokretu, kao i prešućivanje podataka kad govore o jezičnom unitarizmu i o Novosadskom dogovoru. Razotkriva se postupak pravljenja moralne panike kojom se akademici služe da bi opravdali vlastiti jezični purizam. Govori se o neutemeljenosti izjednačavanja porijekla, kulture i jezika. Pokazuje se promjenjivost identiteta, zatim da kultura nije upotrebljiva za klasificiranje ljudi u nacije. Govori se i o prepravljanju povijesnih izvora na primjeru najnovijeg prijevoda knjige Bartola Kašića. Tematizira se i službeni jezik, i pokazuje zašto ustav ne treba sadržavati odredbu o službenom jeziku.

English Abstract: The article is a critical analysis of a text by the Croatian Academy of Sciences and Arts, entitled "Croatian Language" (published in the journal "Jezik" No. 2, 2007, pp. 41-50). On the basis of extensive linguistic literature, the article shows insufficient knowledge of HAZU members in sociolinguistic theory about polycentric languages, then in the process of nation-making, and in European history of the 18th and 19th centuries. There are also a number of contradictions in the claims made by academics about the Illyrian movement, as well as the suppression of data when talking about linguistic unitarism and the Novi Sad agreement. The process of creating a moral panic that academics use to justify their own linguistic purism is revealed. The article also talks about identity variability, and rewriting historical sources using the latest translation of Bartol Kašić's book. The official language is also discussed.

Note: Downloadable document is in Serbo-Croatian.

Keywords: Sociolinguistics, language policy, standard language, nationalism, European Union, Croatian Academy of Sciences and Arts, German, language varieties, polycentric language, pluricentric language, mutual intelligibility, Štokavian, dialect basis, Croatian, Serbo-Croatian, nation-forming, history, HAZU

Suggested Citation

Kordić, Snježana, Akademičke bajke (Tales by Academicians) (June 8, 2007). Književna republika (ISSN 1334-1057) 5 (2007), 5-6; 150-173, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3432957

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
19
Abstract Views
427
PlumX Metrics