Kroatistika i nacionalizam (Croatistics and Nationalism)

Književna republika (ISSN 1334-1057) 3 (2005), 9-12; 211-238

28 Pages Posted: 28 Aug 2019

Date Written: December 7, 2005

Abstract

Serbo-Croatian Abstract: U ovom članku se kritički analizira jedan tekst kojemu je autor Ivo Pranjković. Ukazuje se na neopravdanost preskriptivnog i purističkog pristupa jezika. Na osnovi uvida u brojne radove iz svjetske lingvistike pokazuje se da purizam i preskriptivnost nemaju potpore u znanosti o jeziku, te da je lingvistika kao i svaka druga znanost deskriptivna a ne preskriptivna. Navode se dokazi za direktnu povezanost purizma i nacionalizma, opisuje se uloga purizma u doba nacističke Njemačke i kako profesori služe nacionalističkoj ideologiji propagiranjem purizma. U članku se, nadalje, pokazuje da tema jezičnog unitarizma u Jugoslaviji izgleda sasvim drukčije osobi upoznatoj s nekim temeljnim sociolingvističkim činiocima kakav je npr. prestiž. Analizira se nacionalistička ideologija, udio mitova u njoj i osnovna svojstva tih mitova. Govori se o potrebi nacionalizma za neprijateljem, o velikoj ulozi medija pri širenju nacionalizma i o utjecaju sportskih takmičenja na jačanje nacionalizma. Govori se i o usađivanju nacionalističkih predrasuda pomoću škola, u nastavi povijesti, jezika i književnosti. Opisuju se zajednička svojstva nacionalizma i religije.

English Abstract: This article critically analyzes a text authored by Ivo Pranjković. Based on the insight into numerous linguistic works, it is shown that purism and prescriptiveness have no support in the liguistics, and that linguistics, like any other science, is descriptive rather than prescriptive. Evidence for the direct link between purism and nationalism is cited, the role of purism in Nazi Germany is described, and how professors serve nationalist ideology by propagating purism. The article further shows that the topic of linguistic unitarism in Yugoslavia looks quite different to a person familiar with some basic sociolinguistic factors such as prestige. The nationalist ideology, the share of myths in it and the basic properties of these myths are analyzed. The article also talks about the great role of the media in the spread of nationalism, and how nationalist prejudices are spread through schools, in teaching history, language and literature. The common traits of nationalism and religion are described.

Note: Downloadable document is in Serbo-Croatian.

Keywords: Sociolinguistics, language policy, standard language; purism, prescriptivism, nationalism, nazism, history, linguistic unitarism, language varieties, prestige, linguistic equality, polycentric language, Yugoslavia, The Novi Sad Agreement, Ljudevit Jonke, nation-building, identity, Ivo Pranjković

Suggested Citation

Kordić, Snježana, Kroatistika i nacionalizam (Croatistics and Nationalism) (December 7, 2005). Književna republika (ISSN 1334-1057) 3 (2005), 9-12; 211-238, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3432984

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
21
Abstract Views
195
PlumX Metrics