Pomračenje uma (Eclipse of the Brain)

Književna republika (ISSN 1334-1057) 3 (2005), 1-2; 240-250

11 Pages Posted: 6 Sep 2019

Date Written: February 3, 2005

Abstract

Serbo-Croatian Abstract: Uvid u knjigu Mirka Petija "Oblici nebrojivosti u hrvatskom jeziku" pokazuje da njen autor ne vlada osnovnim lingvističkim pojmovima: iako piše knjigu o brojivosti i nebrojivosti, nije mu poznato koje imenice su brojive, a koje nebrojive, npr. "deset riba" proglašava nebrojivima, premda se tih deset riba očito može brojati, a "mjesečinu" proglašava brojivom premda se "mjesečina" ne može brojati. Nebrojivima proglašava i "dječake", "studente", "stolove", "kuće", "crkve" itd., iako su sasvim očito brojivi. Autor ne zna svojstva padeža, ne zna da lične zamjenice izražavaju lice, ne zna da "vlak" ne označava osobu itd. Tvrdi da su bezlične rečenice "Ja sam učitelj, Ti si učitelj", premda je očito da izražavaju lice. Tvrdi da množina "masline" ne označava množinu, nego "jedinstven cjelovit pojam koji je jedini". Mnoštvo takvih i sličnih tvrdnji nalazi se u tom doktoratu, čiji autor je u suprotnosti s čitavom lingvistikom u svijetu pa čak i s radovima u domaćoj sredini, ali on od početka do kraja knjige tvrdi da je sva lingvistika stoljećima u zabludi, i da tek s njim započinje istinsko bavljenje gramatikom.

English Abstract: This insight into Mirko Peti's book "Forms of Numeracy in the Croatian Language" shows that Peti does not master basic linguistic concepts: although he writes a book on numeracy, he does not know which nouns are numerical and which are nonnumerical, e.g. Peti claims that "ten fish" are not countable, though ten fish can obviously be counted, and claims that "moonlight" is countable, although moonlight cannot be counted. He also proclaims "boys", "students", "desks", "houses", and "churches" uncountable nouns, although they are quite obviously countable. The author does not know the cases and does not know that personal pronouns express person. He claims that "I am a teacher. You are a teacher" are impersonal sentences, although it is obvious that they express person. He claims that the plural "olives" does not mean plural, but "a unique whole term that is the only one" (?!). There are many such and similar claims in this PhD thesis, the author of which contradicts all linguistics in the world, claiming from the beginning to the end of the book that all linguistics has been mistaken for centuries, and it is only with him that the real study of grammar begins.

Note: Downloadable document is in Serbo-Croatian.

Keywords: countable nouns, uncountable nouns, plural, singular, impersonal, subject, number, grammar, syntax, Croatian, Serbo-Croatian, review article, Mirko Peti

Suggested Citation

Kordić, Snježana, Pomračenje uma (Eclipse of the Brain) (February 3, 2005). Književna republika (ISSN 1334-1057) 3 (2005), 1-2; 240-250, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3433010

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
10
Abstract Views
138
PlumX Metrics