Prilog raspravljanju o problematici restriktivnosti u hrvatskom standardnom jeziku (A Contribution to the Discussion About the Restrictiveness of Relative Clauses in Standard Croatian)

Jezik (ISSN 0021-6925) 42 (1994), 2; 51-58

8 Pages Posted: 9 Aug 2019 Last revised: 11 Aug 2019

Date Written: March 3, 1994

Abstract

Serbo-Croatian Abstract: Članak predstavlja odgovor na tekst "Nešto napomena o vezi između atributnih korelativa i ’restriktivnosti’ odnosnih rečenica u hrvatskome književnom jeziku" koji je napisao Radoslav Katičić povodom kongresnog referata održanog u Bratislavi i objavljenog u Croatici s naslovom "Determinator kao znak restriktivnosti / nerestriktivnosti relativne rečenice u hrvatskom jeziku" (autorica Snježana Kordić). U ovom članku pokazuje se da Katičićeva osnovna teza da determinatori nisu nikakav znak restriktivnosti relativne rečenice nije održiva. Navode se primjeri koji je opovrgavaju i ukazuje se na proturječnosti u koje zapada Katičić zastupajući je. Nadalje, s obzirom da je Katičić uputio na svoju knjigu "Sintaksa hrvatskoga književnog jezika" i na opis relativnih rečenica u njoj, u ovome članku se kritički govori i o tim stranicama osvjetljavajući pogreške koje bi trebalo ispraviti u budućim izdanjima "Sintakse".

English Abstract: This paper is a critical analysis of the article by Radoslav Katičić "Nešto napomena o vezi između atributnih korelativa i ’restriktivnosti’ odnosnih rečenica u hrvatskome književnom jeziku" (Some remarks on the link between attributive correlatives and the 'restrictiveness' of relative clauses in standard Croatian), Jezik, XLI, 3 (1994), 65-71, and of some parts of the grammar book by the same author Sintaksa hrvatskoga književnog jezika. Nacrt za gramatiku, Zagreb, 2 ed. 1991, critically analysed.

Note: Downloadable document is in Bosnian.

Keywords: syntax, semantics, pragmatics, subordinate clauses, relative clauses, restrictive clauses, non-restrictive clauses, pronouns, terms, orthography, Croatian, Serbo-Croatian, Radoslav Katičić

Suggested Citation

Kordić, Snježana, Prilog raspravljanju o problematici restriktivnosti u hrvatskom standardnom jeziku (A Contribution to the Discussion About the Restrictiveness of Relative Clauses in Standard Croatian) (March 3, 1994). Jezik (ISSN 0021-6925) 42 (1994), 2; 51-58. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3433162

Snježana Kordić (Contact Author)

Independent ( email )

No Address Available

HOME PAGE: http://snjezana-kordic.from.hr/

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
1
Abstract Views
40
PlumX Metrics