תניות סילוקין בצוואה
Testamentary Clauses that Restrict Access to the Courts

ספר דנציגר, 2019, בעמ' 595

22 Pages Posted: 12 Aug 2019

See all articles by Yoram Rabin

Yoram Rabin

College of Management (Israel) - School of Law

Alon Rodas

College of Management Academic Studies

Date Written: August 6, 2019

Abstract

תקציר בעברית: הכלל הידוע לפיו "מצווה לקיים דבר המת" ניצב בבסיס דיני הצוואות. השאלה אם יש לאפשר לאדם להכתיב, ללא כל הגבלה, באיזה אופן יחולק רכושו לאחר מותו העסיקה הוגים ושופטים מאז ומקדם. חרף המשקל שראוי להעניק לרצונו של המצווה בשל זכותו לחירות ולאוטונומיה, ניתן להצביע על טעמים המצדיקים הטלת מגבלות על חירות זו בשל פגיעה בעקרונות אוניברסליים אחרים של צדק ומוסר. מקרה פרטי של השאלה הרחבה בדבר זכותו של המצווה לנסח את צוואתו ללא כל מגבלה היא השאלה האם ראוי לתת תוקף לתנייה בצוואה אשר מדירה יורש אשר פונה לערכאות כנגד הצוואה. שאלה זו שהיא בעלת היבטים עיוניים ומעשיים עומדת בבסיסה של רשימה זו. באמצעות סקירת הדין המשווה, מציג המאמר ארבעה מודלים המאזנים באופן שונה בין זכותו של המצווה לקבוע תניית סילוקין לבין זכותו של נהנה לפנות לערכאות. בהמשך המאמר נערך ניתוח של הפסיקה הישראלית בסוגיה זו לאור המודלים העיוניים ומוצעת דרך חדשה לסווג את תניות הסילוקין כתניות "צרות" או "רחבות".

Note: Downloadable document in Hebrew.

Suggested Citation

Rabin, Yoram and Rodas, Alon, תניות סילוקין בצוואה
Testamentary Clauses that Restrict Access to the Courts (August 6, 2019). ספר דנציגר, 2019, בעמ' 595, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3433239

Yoram Rabin (Contact Author)

College of Management (Israel) - School of Law ( email )

7 Yitzhak Rabin Blvd.
P.O. Box 25072
Rishon LeZion, 75190
Israel

Alon Rodas

College of Management Academic Studies ( email )

Elie Wiesel St 2
Rishon LeTsiyon
Israel

Do you have negative results from your research you’d like to share?

Paper statistics

Downloads
64
Abstract Views
500
Rank
586,575
PlumX Metrics