Crnogorska standardna varijanta policentričnog standardnog jezika (Montenegrin Standard Variety of a Polycentric Standard Language)

In: Ostojić, Branislav (Ed.), Jezička situacija u Crnoj Gori – norma i standardizacija: radovi sa međunarodnog naučnog skupa, Podgorica 24.-25.5.2007. (ISBN 978-86-7215-207-4), Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2008. Pp. 35-47

13 Pages Posted: 20 Aug 2019

Date Written: January 8, 2008

Abstract

English Abstract: The article discusses the relationship between constitution and language. Examples of states having no official language declaration in the constitution show that declaring an official language is not a criterion for the existence or non-existence of a standard language. Further, the article defines the basic properties of a standard language and then of a polycentric standard language. The linguistic situation in Montenegro, Bosnia, Serbia and Croatia is compared to the situation in other polycentric languages that have several nationally different variants. Subsequently, the article discusses the incongruity of nation and language and the incongruity of culture and language. At the end, the name of the language spoken in Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Serbia and Croatia is discussed in more detail.

Serbo-Croatian Abstract: U članku se govori o odnosu ustava i jezika. Na nizu primjera država koje u ustavu nemaju odredbu o službenom jeziku pokazuje se da proglašavanje službenim jezikom neke države nije kriterij za postojanje ili nepostojanje nekog standardnog jezika. U vezi s tim opisuje se nezavisnost sociolingvistike od državnopravnih odredbi. Nadalje se u članku definiraju osnovna svojstva standardnog jezika, a zatim policentričnog standardnog jezika. Jezična situacija u Crnoj Gori, Bosni, Srbiji i Hrvatskoj uspoređuje se sa situacijom u drugim policentričnim jezicima koji imaju nekoliko nacionalno različitih varijanata. Nakon toga se u članku tematizira nepodudaranje nacije s jezikom i nepodudaranje kulture s jezikom. Opširnije se govori o imenu jeziku.

Note: Downloadable document is in Serbo-Croatian.

Keywords: Sociolinguistics, Language Policy, Official Language, Standard Language, Polycentric Language, National Varieties, Mutual Intelligibility, Dialect Basis, Culture, Language Name, Croatian, Serbian, Bosnian, Montenegrin, Serbo-Croatian

Suggested Citation

Kordić, Snježana, Crnogorska standardna varijanta policentričnog standardnog jezika (Montenegrin Standard Variety of a Polycentric Standard Language) (January 8, 2008). In: Ostojić, Branislav (Ed.), Jezička situacija u Crnoj Gori – norma i standardizacija: radovi sa međunarodnog naučnog skupa, Podgorica 24.-25.5.2007. (ISBN 978-86-7215-207-4), Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2008. Pp. 35-47, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3434494

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
18
Abstract Views
481
PlumX Metrics