Opis jezika na osnovi funkcionalno-semantičkih kategorija (Language Description Based on Functional Semantic Categories)

In: Nikčević, Vojislav ; Perović, Sreten (Eds.), Štokavski književni jezici u porodici slovenskih standardnih jezika, Podgorica 8. i 9. sept. 2000. (ISBN 86-906753-0-2), Podgorica : Crnogorski PEN Centar ; Dukljanska akademija nauka i umjetnosti, 2004. Pp. 73-81

9 Pages Posted: 20 Aug 2019

Date Written: February 3, 2004

Abstract

Serbo-Croatian Abstract: Gramatički opis i uređivanje poglavlja unutar gramatike može kretati od forme ili od značenja. Obilježje svih domaćih gramatika je da polaze od forme i da nju uzimaju kao osnovni kriterij za organiziranje opisa. Do sada se nije pokušalo krenuti od značenja i uzeti semantiku kao osnovni kriterij za organiziranje opisa. Upravo na tom planu bi se mogli učiniti pomaci jer pristup koji bi uzimao semantiku za polazište ima svojih prednosti, koje su u domaćoj gramatičkoj praksi još potpuno neiskorištene. Prva gramatika koja bi bila pisana s takvom koncepcijom ne može ni u kojem slučaju iscrpiti temu, ali može svojim primjerom uvesti jedan potpuno novi model pisanja znanstvenih gramatika te potaknuti praksu da nastavi dalje u tom, novom smjeru. Što takav pristup znači za mogućnosti uspoređivanja različitih jezika, nije potrebno posebno isticati. Kada se zna da su funkcionalno-semantičke kategorije univerzalne, da u svakom jeziku postoje sredstva kojima se izražava prostor, vrijeme, lice, način itd., onda je jasno koliko se ovakvom novom koncepcijom pisanja gramatike u kojoj jezgru čini opis kategorija pruža jedna potpuno nova mogućnost za uspoređivanje jezika. Takva gramatika može dati poticaj za intenzivniji i plodniji daljnji rad koji će omogućiti cjelovitiji uvid u osnovne jezične funkcionalno-semantičke kategorije i njihovo ostvarivanje u raznim jezicima.

English Abstract: This article presents a new concept of grammar writing. It is based on functional (semantic) categories that are manifested in the lexical, but especially in the grammatical system of language (for example, modality, temporality, causality, possessiveness, graduality, etc.). These categories are scarcely described in the extensive scientific grammars, both for the systematic presentation and for the analytical description of the interrelations between formally different units of identical or affine categorial meaning. According to the new concept, the central functional categories can be described systematically and bundled.

Note: Downloadable document is in Serbo-Croatian.

Keywords: Linguistics, Grammar, Grammar Book, Semantics

Suggested Citation

Kordić, Snježana, Opis jezika na osnovi funkcionalno-semantičkih kategorija (Language Description Based on Functional Semantic Categories) (February 3, 2004). In: Nikčević, Vojislav ; Perović, Sreten (Eds.), Štokavski književni jezici u porodici slovenskih standardnih jezika, Podgorica 8. i 9. sept. 2000. (ISBN 86-906753-0-2), Podgorica : Crnogorski PEN Centar ; Dukljanska akademija nauka i umjetnosti, 2004. Pp. 73-81. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3434526

Snježana Kordić (Contact Author)

Independent ( email )

No Address Available
United States

HOME PAGE: http://snjezana-kordic.from.hr/

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
3
Abstract Views
99
PlumX Metrics