Funkcionalnostilska raslojenost jezika (Functional Styles of Language)

In: Andrijašević, Marin; Vrhovac, Yvonne (Eds.), Trenutak sadašnjosti u učenju jezika, Zagreb 16.4.-17.4.1993., Zagreb: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 1993. Pp. 129-136

8 Pages Posted: 16 Aug 2019

Date Written: November 2, 1993

Abstract

Serbo-Croatian Abstract: Prilikom opisivanja jezika često se zanemaruju razlike između funkcionalnih stilova (novinskog, znanstvenog, administrativno-pravnog, književnog, razgovornog). Najuočljivija razlika je na razini leksika, ali razlike se mogu primijetiti i na sintaktičkoj razini. U ovome članku se na primjeru svojstava relativne ili odnosne rečenice u suvremenom standardnom jeziku pokazuje da postoje razlike između pojedinih funkcionalnih stilova po tome koliko je neko svojstvo izraženije u pojedinom stilu. Pokazuje se da je to neposredno povezano s nekom od općih karakteristika stila kao što su preciznost naspram neodređenosti, jasnoća naspram dvosmislenosti, dotjeranost naspram spontanosti itd. Relativne rečenice su pogodne za praćenje ovakvih pojava jer su izuzetno čest tip zavisne rečenice pa svojim svojstvima i one utječu na oblikovanje karakteristika određenog stila.

English Abstract: Differences among functional styles (newspaper, literature, scientific texts, administrative and legal texts) are most obvious in lexis but they can be noticed in syntax as well. On the basis of a Serbo-Croatian corpus gathered from different functional styles this paper shows that different features of relative clauses are connected with general characteristics of each functional style. For example, the frequency of free relatives, of extraposed relatives and restrictive relatives, the use of the relativizer "koji/što" differ from style to style depending on general characteristics of a style such as precision, clearness, vagueness, indefiniteness, spontaneity etc.

Note: Downloadable document is in Croatian.

Keywords: Syntax, subordinate clauses, relative clauses, functional styles, restrictive clauses, non-restrictive clauses, extraposed clauses, relative pronoun, Croatian, Serbo-Croatian

Suggested Citation

Kordić, Snježana, Funkcionalnostilska raslojenost jezika (Functional Styles of Language) (November 2, 1993). In: Andrijašević, Marin; Vrhovac, Yvonne (Eds.), Trenutak sadašnjosti u učenju jezika, Zagreb 16.4.-17.4.1993., Zagreb: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 1993. Pp. 129-136, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3434564

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
9
Abstract Views
165
PlumX Metrics