Prilozi 'gd(j)e, kamo, kuda' (Adverbs 'Gd(j)e, Kamo, Kuda')

In: Okuka, Miloš ; Schweier, Ulrich (Eds.), Germano-Slavistische Beiträge: Festschrift für Peter Rehder zum 65. Geburtstag (ISBN 3-87690-874-4 ), München : Otto Sagner, 2004. Pp. 113-120

8 Pages Posted: 19 Aug 2019

Date Written: January 9, 2004

Abstract

Serbo-Croatian Abstract: Na osnovi analize korpusa suvremenog jezika pokazuje se u ovom radu da prilog "kud(a)" ima širu upotrebu od svojih korelata "ovuda, tuda, onuda" jer se koristi i za izražavanja cilja kretanja. Njegova upotreba proširila se na račun priloga "kamo". Ne radi se o novoj, nego o kontinuiranoj pojavi jer rječnici navode takve primjere iz 17., 18. itd. stoljeća. Ti primjeri preuzeti su od najpoznatijih pisaca koje nalazimo u svakoj povijesti hrvatske književnost pa to, kao i kontinuitet pojave i, što je najvažnije, suvremena jezična praksa, govori protiv opravdanosti najnovijih cenzorskih zahvata u Hrvatskoj pomoću kojih se sprečava izražavanje cilja kretanja pomoću priloga "kud(a)" i nameće prilog "kamo". Analiza korpusa pokazuje i da se prilog "gdje" koristi za izražavanje cilja kretanja iako najnoviji rječnici ignoriraju takvu upotrebu. Ni kod te upotrebe nije riječ o novom, nego o kontinuiranom procesu jer raniji rječnici navode primjere iz 16., 17. itd. stoljeća u kojima "gdje" izražava cilj kretanja i stoji na mjestu koje bi trebalo biti rezervirano za prilog "kamo". Opet se radi o primjerima koji potječu od najpoznatijih pisaca navedenih u svakoj povijesti hrvatske književnosti, pa to, uz kontinuitet ove pojave i, pogotovo, njenu izraženost u raznim korpusima suvremenog jezika, govori protiv opravdanosti novijih cenzorskih zahvata u Hrvatskoj pomoću kojih se izražavanje cilja kretanja nastoji ograničiti samo na prilog "kamo".

English Abstract: Based on the analysis of the corpus of modern Serbo-Croatian language, it is shown in this paper that the adverb "kud(a)" ('where') is more widely used than its correlates "ovuda, tuda, onuda" ('here, there, that way') because it is also used to express the end point of movement. Its use has been extended to the account of the adverb "kamo" ('where'). It is not a new phenomenon, but a continuous one, as dictionaries give examples of such use from the 17th, 18th and 19th centuries. The corpus analysis also shows that the adverb "gdje" ('where') is used to express the end point of movement, although the most recent dictionaries ignore such use. This use is not a new one, as older dictionaries cite examples from the 16th, 17th, 18th and 19th centuries, in which the "gdje" expresses the end point of movement instead of the adverb "kamo".

Note: Downloadable document is in Serbo-Croatian.

Keywords: local adverbs, prescriptivism, censorship of language, corpus analysis, Croatian, Serbo-Croatian

Suggested Citation

Kordić, Snježana, Prilozi 'gd(j)e, kamo, kuda' (Adverbs 'Gd(j)e, Kamo, Kuda') (January 9, 2004). In: Okuka, Miloš ; Schweier, Ulrich (Eds.), Germano-Slavistische Beiträge: Festschrift für Peter Rehder zum 65. Geburtstag (ISBN 3-87690-874-4 ), München : Otto Sagner, 2004. Pp. 113-120, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3437881

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
17
Abstract Views
232
PlumX Metrics