Should Mediation Be Regulated by Legislation? (Bør Udenretlig Mediation Reguleres Ved Lov?)

This article was first published in Ugeskrift for Retsvæsen, vol. 153, No 23, 2019, section B, pp. 206-214.

Copenhagen Business School, CBS LAW Research Paper No. 1926

11 Pages Posted: 26 Aug 2019

See all articles by Peter Arnt Nielsen

Peter Arnt Nielsen

Copenhagen Business School - CBS Law

Date Written: August 20, 2019

Abstract

Danish Abstract: Efter en indledende redegørelse for udenretlig mediation i dansk ret diskuteres Voldgiftsinstituttets udkast fra 2018 til en lov om mediation. Forfatteren finder det hensigtsmæssigt med en mediationslov på linje med instituttets udkast, fordi der herved skabes et lovgrundlag med centrale regler, som sikrer mediators habilitet, mediationens fortrolighed og evt. tvangsfuldbyrdelse af et opnået forlig.

English Abstract: The author, after an introductory examination of mediation in Danish law, discusses a draft for a statute on mediation proposed by the Danish Institute of Arbitration. The author finds it appropriate with a statute on mediation in accordance with this proposal, because such a statute would create fundamental rules ensuring the independence and impartiality of the mediator, confidentiality of the mediation and possible enforcement of settlements.

Note: Downloadable document is in Danish.

Keywords: Mediation, Danish law, Regulation, Confidentiality, Enforcement

JEL Classification: K1, K4, K40, K49

Suggested Citation

Nielsen, Peter Arnt, Should Mediation Be Regulated by Legislation? (Bør Udenretlig Mediation Reguleres Ved Lov?) (August 20, 2019). This article was first published in Ugeskrift for Retsvæsen, vol. 153, No 23, 2019, section B, pp. 206-214., Copenhagen Business School, CBS LAW Research Paper No. 1926, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3440046

Peter Arnt Nielsen (Contact Author)

Copenhagen Business School - CBS Law ( email )

Porcelaenshave 18B, 1
Frederiksberg 2000
Denmark

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
31
Abstract Views
226
PlumX Metrics