Svijet o nama: Bernhard Gröschel, 'Das Serbokroatische zwischen Linguistik und Politik' (About Us – World Point of View: Book Review of Bernhard Gröschel, ‘Serbo-Croatian Between Linguistics and Politics’)

Književna republika (ISSN 1334-1057) 7 (2009), 10-12; 316-330

15 Pages Posted: 26 Aug 2019

Date Written: December 1, 2009

Abstract

Serbo-Croatian Abstract: Prikaz pruža uvid u izuzetno značajnu i dosad najobuhvatniju knjigu o jezičnoj situaciji u Hrvatskoj, Bosni, Srbiji i Crnoj Gori nakon osamostaljivanja tih država. U skladu sa spoznajama svjetske lingvistike autor monografije, Bernhard Gröschel, razilazi se od domaćih jezikoslovaca koji tvrde da četiri nacije govore zasebnim standardnim jezicima. Uočavajući kod njih služenje politici, povlači u svojoj knjizi jasne granice između lingvistike i politike, što se nagovještava i samim naslovom koji u prijevodu glasi "Srpskohrvatski jezik između lingvistike i politike". Na tematskom planu knjiga je iznimno bogata jer autor analizira sve pokušaje dokazivanja da se radi o različitim jezicima. Pritom pokazuje da im u osnovi leži nepoznavanje stručne literature na stranim jezicima, neupućenost u sociolingvističke teorije i nedostatak uvida u podudarne jezične situacije u svijetu. Također razotkriva da domaći lingvisti koriste lingvističke i sociolingvističke pojmove bez poznavanje njihove internacionalno usvojene definicije. U knjizi se obrazlaže zašto ustav i samoprocjena govornika nisu sociolingvistički kriteriji za utvrđivanje da li se radi o jednom ili o nekoliko standardnih jezika. Nadalje, razrađuje se zašto međusobna razumljivost ima u sociolingvistici status najvažnijeg kriterija. Knjiga govori i o znanstvenoj etici, osvjetljavajući na tom planu upadljive deficite kod domaćih jezikoslovaca. U okviru knjige čitatelj će naći i dosad najobimniju bibliografiju radova o postjugoslavenskom jezičnom sporu. Zbog onih koji bi htjeli citirati neke tvrdnje iz knjige a ona im nije pristupačna ili ne vladaju njemačkim jezikom, prikaz je napravljen tako da najvećim dijelom nudi u obliku citata prijevode izvornih rečenica iz Gröschelove studije.

English Abstract: The review provides an insight into the significant and so far most comprehensive book on the linguistic situation in Croatia, Bosnia, Serbia and Montenegro after the independence of these countries. The author of the monograph, Bernhard Gröschel, diverges from South Slavic linguists who claim that the four nations speak different standard languages. Noting their service to politics, Gröschel draws in his book the clear boundaries between linguistics and politics, which is also hinted at by the very title "Serbo-Croatian between linguistics and politics". Gröschel also reveals that South Slavic linguists use linguistic and sociolinguistic terms without knowing their internationally adopted definition. The book explains why the Constitution and the self-assessment of language speakers are not sociolinguistic criteria for determining whether it is one or several standard languages. Furthermore, it is elaborated on why mutual understanding has the status of the most important criterion in sociolinguistics. The book also discusses scientific ethics, shedding light on the deficits in South Slavic linguists. Within the book, the reader will also find the most extensive bibliography of the post-Yugoslav language dispute so far.

Note: Downloadable document is in Serbo-Croatian.

Keywords: Sociolinguistics, Language Policy, Official Language, Standard Language, Polycentric Language, National Varieties, Mutual Intelligibility, Language Name, Ausbau-Language, Codification, Scientific Ethics, Croatian, Serbian, Bosnian, Montenegrin, Serbo-Croatian, Bernhard Gröschel

Suggested Citation

Kordić, Snježana, Svijet o nama: Bernhard Gröschel, 'Das Serbokroatische zwischen Linguistik und Politik' (About Us – World Point of View: Book Review of Bernhard Gröschel, ‘Serbo-Croatian Between Linguistics and Politics’) (December 1, 2009). Književna republika (ISSN 1334-1057) 7 (2009), 10-12; 316-330, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3441854

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
36
Abstract Views
622
PlumX Metrics