Aldo Zanelli 'Eine Analyse der Metaphern in der kroatischen Linguistikfachzeitschrift Jezik von 1991 bis 1997' (Book Review of Aldo Zanelli 'An Analysis of Metaphors in the Croatian Linguistic Journal Jezik from 1991 to 1997')

Politička misao : Croatian political science review (ISSN 0032-3241) 55 (2018), 1; 129-133

5 Pages Posted: 28 Aug 2019

Date Written: March 1, 2018

Abstract

Serbo-Croatian Abstract: Prikaz pruža uvid u knjigu kojoj naslov u prijevodu glasi "Analiza metafora u hrvatskom lingvističkom stručnom časopisu 'Jezik' od 1991. do 1997.". Autor knjige Aldo Zanelli razotkriva kako se metafore u časopisu 'Jezik' koriste za manipulaciju čitateljima. Pokazuje da se upotrebljavaju za pridobivanje čitatelja za purizam, premda je purizam suprotan od znanstvenog pristupa jeziku. Ističući povezanost purizma s nacionalizmom, Zanelli imenuje kao najodgovornije za isprepletenost politike i lingvistike stranku HDZ i vodeće hrvatske lingviste u HAZU. Koristeći spoznaje svjetske (socio)lingvistike, Zanelli analizira i sve pokušaje dokazivanja u časopisu 'Jezik' da Hrvati i Srbi govore različitim standardnim jezicima. Zaključuje da se radi o jednom policentričnom standardnom jeziku, srpskohrvatskom, jer jezična struktura se i nakon 1990. nije bitno izmijenila, a i međusobna razumljivost je i dalje najveća moguća. Navodi također da su postojeće varijante standardizirane na osnovi istoga, štokavskoga dijalekta i da stoga prema sociolingvističkim definicijama ne mogu biti zasebni Ausbau-jezici. Eksplicitno kaže o svojoj knjizi da “u skladu sa sociolingvističkim postavkama, u ovome radu se ne smatra da postoji zaseban hrvatski standardni jezik”. Zbog onih koji bi htjeli citirati neke tvrdnje iz knjige a ona im nije pristupačna ili ne vladaju njemačkim jezikom, prikaz je napravljen tako da najvećim dijelom nudi u obliku citata prijevode izvornih rečenica iz Zanellijeve studije.

English Abstract: The review is about the book "An Analysis of Metaphors in the Croatian Linguistic Journal 'Jezik' from 1991 to 1997". The book reveals how metaphors in 'Jezik' are used to manipulate readers and attract them for purism. Emphasizing the link between purism and nationalism, Aldo Zanelli considers the HDZ party and the leading Croatian linguists at the Croatian Academy of Sciences and Arts responsible for the interplay of politics and linguistics. Zanelli also analyzes all attempts to prove in 'Jezik' that Croats and Serbs speak different standard languages and concludes that this is a polycentric standard language, Serbo-Croatian, since the language structure has not changed much since 1990, and mutual understanding is still the greatest possible. He also states that the existing variants are standardized on the basis of the same, Štokavian dialect and therefore cannot be separate Ausbau-languages by sociolinguistic definitions.

Note: Downloadable document is in Serbo-Croatian.

Keywords: sociolinguistics, language policy, metaphor, journal Jezik, purism, nationalism, HAZU, Stjepan Babić, Dalibor Brozović, HDZ, standard language, polycentric language, national varieties, mutual intelligibility, Ausbau-language, Croatian, Serbian, Bosnian, Montenegrin, Serbo-Croatian, Aldo Zanelli

Suggested Citation

Kordić, Snježana, Aldo Zanelli 'Eine Analyse der Metaphern in der kroatischen Linguistikfachzeitschrift Jezik von 1991 bis 1997' (Book Review of Aldo Zanelli 'An Analysis of Metaphors in the Croatian Linguistic Journal Jezik from 1991 to 1997') (March 1, 2018). Politička misao : Croatian political science review (ISSN 0032-3241) 55 (2018), 1; 129-133. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3442211

Snježana Kordić (Contact Author)

Independent ( email )

No Address Available

HOME PAGE: http://snjezana-kordic.from.hr/

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
4
Abstract Views
34
PlumX Metrics