Konverzacijske implikature (Conversational Implicatures)

Suvremena lingvistika (ISSN 0586-0296) 17 (1991), 31-32; 87-96

10 Pages Posted: 28 Aug 2019

Date Written: August 6, 1991

Abstract

Serbo-Croatian Abstract: U članku se sistematiziraju spoznaje o tome kako nastaju konverzacijske implikature. Za njihov opis neophodno je pored semantike primjenjivati pragmatiku jer riječ je o značenju koje nije direktno izrečeno, nego je ovisno o kontekstu, o ciljevima i namjeri govornika kao i o interpretaciji slušatelja. Zato se u članku prvo govori o odnosu između semantike i pragmatike, a nakon toga se prelazi na principe koji proizvode konverzacijske implikature. Razrađuje se Griceov kooperacijski princip i kategorije i maksime koje proizlaze iz njega, zatim Leechov princip pristojnosti. Potom se detaljnije razlaže postupak nastajanja i izvođenja konverzacijskih implikatura, navode se njihove karakteristike i vrste, i naposljetku se pokazuje da su konverzacijske implikature postale konvencija kad se radi o nekim indirektnim govornim činovima, npr. o indirektnom zahtjevu.

English Abstract: The paper discusses the notion of "conversational implicatures" and their role in semantics and pragmatics. The process of creating conversational implicatures is described, their characteristics and types are listed, and it is shown that conversational implicatures have become a convention when dealing with some indirect speech acts.

Note: Downloadable document is in Serbo-Croatian.

Keywords: Pragmatics, Semantics, Philosophy of Language, Linguistic Theory, Conversational Implicatures, Cooperative Principle, Paul Grice, Gricean Maxims, Indirect Speech Act

Suggested Citation

Kordić, Snježana, Konverzacijske implikature (Conversational Implicatures) (August 6, 1991). Suvremena lingvistika (ISSN 0586-0296) 17 (1991), 31-32; 87-96, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3442421

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
74
Abstract Views
810
rank
459,878
PlumX Metrics