קצר בתקשורת: בין אינטרס ציבורי לאינטרס פרטי ברגולציה של ערוץ עשר
Public Interests, Private Interests and Negotiated Regulation: The Channel 10 Case

9 Haifa U. L. Rev. 391 (2015) דין ודברים ח 391

Posted: 8 Sep 2019 Last revised: 16 Sep 2019

Date Written: August 31, 2015

Abstract

תקציר בעברית: המאמר בוחן את טיבה של הרגולציה שקיימה הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו כלפי ערוץ עשר לאורך עשור מאז הקמתו. מבחינה משפטית פורמלית שוק הטלוויזיה המקומי כפוף לרגולציה כופה, מתערבת ומפורטת מאוד, המעוגנת במידה רבה בחוק ראשי, ובכך לכאורה מצמצמת מאוד את מתחם שיקול הדעת הרגולטורי. עם זאת, המאמר חושף כי לצד מודל פורמלי זה שלטת בענף רגולציה רכה בדמותם של חוזים רגולטוריים, המבוססת על משא ומתן בין רגולטור למפוקח על תנאי הזיכיון, התקנות, הכללים ואף הוראות החוק.

המאמר מתאר את המכניקה ואת הדינמיקה של ארכות הזיכיון הרבות שנערכו במרוצת השנים בין הרשות השנייה לערוץ עשר, וממקם אותן בדיון במודלים רגולטוריים הסכמיים הנשענים על השוק. בהמשך, המאמר עומד על הפגמים המנהליים והרגולטוריים הגלומים בפרקטיקה האמורה ומעורר את שאלת השגת האינטרס הציבורי באמצעותה. נראה כי על אף כישלונות חוזרים ונשנים של הערוץ בעמידה ביעדים הרגולטוריים, בחר הרגולטור להיקשר עם ערוץ עשר בהסכמות להפחתה עקיבה במחויבויות הקשורות בהיקף התכנים המשודרים ובאיכותם, וכן להקל בתשלומים רגולטוריים שונים. תוך פיתוח תאורטי לגישת השבי הרגולטורי, המתבטאת בסימפתיה יתרה למפוקח וזהות אינטרסים בין הצדדים, המאמר גורס כי הרשות השנייה פעלה כרגולטור שבוי שלא מדעת, הסובל מהטיית רגולציה "תלוית-מסלול". המאמר בוחן את הנסיבות שעשויות לפתח הטיה זו, כגון מבנה השוק המפוקח; תנאים תרבותיים דוגמת אתוס הקומבינה הישראלי ותרבות של אי-לגליזם; זמינותם של מכשירים לא פורמליים דוגמת החוזים הרגולטוריים; היעדר מנגנוני בקרה מנהליים נאותים; ואינטרסים פרטיים של הרגולטור ושל המפוקח, בסגנון תורת הבחירה הציבורית וגישת המוסדיות החדשה. המאמר מציע בסופו לאמץ את מנגנון הערכת עלות-תועלת רגולטורית, המקובל במדינות ה- OECD, ליצירת אפקט אנטי-הטייתי על הרגולטור.English Abstract: This article examines the nature of regulation that Israel's Second Authority for Television and Radio imposed on Channel 10 since it started broadcasting in 2002. From a formal-legal point of view, Israel's TV is subject to harsh, strict, and detailed regulation that is mostly based in primary law, thus supposedly limiting the regulator's discretion. The article, however, reveals that the formal regulatory model has been successfully replaced by a de-facto 'soft' model made up of regulatory contracts that allow for negotiations between regulator and regulatees regarding terms of franchises, regulations, rules, and even provisions of primary law. The article discusses the dynamics and mechanics of multiple franchise extensions given to Channel 10 by the Second Authority, placing these practices in the context of market-based, soft regulation research. Following this discussion, the article shows the administrative, legal, and regulatory flaws of this practice and questions whether the public's interests were actually served by it. It appears that despite recurrent failures by Channel 10 to comply with regulatory standards, the regulator chose to accord it major reliefs through regulatory agreements pertaining to the quality of programs and regulatory payments.

This article suggests a theoretical development to the theory of regulatory capture – pertaining to regulatory sympathy and merger of interests between regulators and regulatees – hypothesizing that the Second Authority has unknowingly acted as a captured regulator, suffering from path-dependence bias. The article examines the circumstances that may have contributed to the formation and development of such bias, including a regulated market structure; cultural conditions such as the Israeli combina (wheeling and dealing) ethos and non-legalism culture; the availability of informal tools such as regulatory contracts; shortage of proper administrative controls; private regulatory and regulatee interests discussed in public choice theory and new institutionalism literature, and more. Finally, the article suggests the adoption of the Regulatory Impact Assessment mechanism, which prevails in OECD countries, so as to promote a de-biasing effect vis-a-vis the regulator.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Keywords: regulation, administrative law, media, television, the second authority, Israel, regulatory contract

Suggested Citation

Yadin, Sharon, קצר בתקשורת: בין אינטרס ציבורי לאינטרס פרטי ברגולציה של ערוץ עשר
Public Interests, Private Interests and Negotiated Regulation: The Channel 10 Case (August 31, 2015). 9 Haifa U. L. Rev. 391 (2015) דין ודברים ח 391 . Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3445988

Sharon Yadin (Contact Author)

Peres Academic Center ( email )

P.O.Box 328
Rehovot, 76120
Israel

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
1
Abstract Views
35
PlumX Metrics