Eksport polskiej muzyki - raport (Polish Music Exports - report)

83 Pages Posted: 26 Sep 2019

See all articles by Patryk Galuszka

Patryk Galuszka

University of Lodz - Institute of Economics

Date Written: September 8, 2018

Abstract

Polish Abstract: Przyczyny ograniczonej popularności polskiej muzyki popularnej na globalnych rynkach są złożone i jedynie do pewnego stopnia opisane w literaturze przedmiotu. Zaprezentowany raport zawiera wyniki badań empirycznych mających na celu wypełnienie tej luki i zaproponowanie mechanizmów wspierania eksportu polskiej muzyki. Raport pokazuje bariery stojące przed eksporterami oraz podejmuje dyskusję kroków, które powinny być podjęte by zwiększyć rozpoznawalność polskiej muzyki poza granicami kraju.

English Abstract: The reasons for the limited popularity of Poland music on the global music market are complex and only to a certain extent analyzed in the academic literature.This research report employs empirical data to address this gap and propose mechanisms of supporting export of Polish music. The report shows barriers to exporting Polish popular music and discusses potential steps that should be made to increase its recognizability abroad.

Note: Downloadable document is in Polish.

Keywords: music export, creative industries, popular music, music business

JEL Classification: z1

Suggested Citation

Galuszka, Patryk, Eksport polskiej muzyki - raport (Polish Music Exports - report) (September 8, 2018). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3450024 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3450024

Patryk Galuszka (Contact Author)

University of Lodz - Institute of Economics ( email )

Narutowicza 65 str.
PL 90-131, Lodz
Poland

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
7
Abstract Views
81
PlumX Metrics