קניין גופני ולמידה עמוקה
Bodily Property and Deep Learning

ספר יורם דנציגר, עמ' 567-594, כתב העת "המשפט" והוצאת נבו, 2019 Book in honor of Justice Yoram Danziger, pp. 567-594, Hamishpat Law Review and Nevo Press, 2019

22 Pages Posted: 20 Sep 2019

See all articles by Nahum Kiryati

Nahum Kiryati

Tel Aviv University

Tanya Barsky

Tel Aviv University

Or Gellert

affiliation not provided to SSRN

Yuval Landau

Tel Aviv University

Date Written: May 21, 2018

Abstract

תקציר בעברית: לצורך פיתוח טכנולוגיות רפואיות מתקדמות, נדרשת לחוקרים גישה לנתוני עתק רפואיים, לרבות תמונות דימות ותכנים נוספים המצויים ברשומות רפואיות של מטופלים. מאגרי רשומות רפואיות מוחזקים בידי קופות חולים, בתי חולים ומוסדות רפואיים אחרים. כללי האתיקה הרפואית ודיני זכויות החולה והפרטיות מסייגים את השימוש המחקרי בתכנים שברשומות הרפואיות ובכך מקשים על מיצוי התועלת הטמונה במידע. לאור התפתחותן של שיטות מחקר המבוססות על נתוני עתק, הצפויות להביא לפריצות דרך ברפואה, חיוני לשחרר את צוואר הבקבוק. במאמר זה נמפה את המסגרת הנורמטיבית הרלוונטית, נעיין בשאלת הקניין במידע הרפואי האישי בכלל ובתמונות דימות בפרט, ונציע מודל חדש להנגשת מידע רפואי לחוקרים. המודל מתאפיין בשליטה של המטופל במידע הרפואי המתייחס אליו, ובהכרה בזכותו להנאה כלכלית מהשימוש המשני במידע למחקר ופיתוח. המודל המוצע משוחרר מפגמים הטבועים במנגנונים הקיימים להעברת מידע רפואי לשימוש מחקרי ומסחרי.

English Abstract: In order to develop advanced medical technologies, researchers need access to big medical data, such as medical images and other elements of patients' health records. Health records are held by health maintenance organizations, hospitals and other medical providers. Medical ethics, patients' rights and privacy law restrict research-use of health records, limiting utilization of their ingrained value. In view of the development of data-intensive research methods and potential medical breakthroughs, the bottleneck should be cleared. In this article, we outline the normative framework, study the ownership of health records with an emphasis on medical images, and suggest a model facilitating research access to health records. The model asserts patients' control of their health data, and recognizes their right to an economic reward from secondary use of health data for research and development. The proposed model mitigates inherent faults in current mechanisms for research and commercial use of health data.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Keywords: רשומה רפואית, למידה עמוקה, אתיקה רפואית, מידע רפואי, זכויות החולה

JEL Classification: K29,K39,C45,I19,O31,O33,O34

Suggested Citation

Kiryati, Nahum and Barsky, Tanya and Gellert, Or and Landau, Yuval, קניין גופני ולמידה עמוקה
Bodily Property and Deep Learning (May 21, 2018). ספר יורם דנציגר, עמ' 567-594, כתב העת "המשפט" והוצאת נבו, 2019 Book in honor of Justice Yoram Danziger, pp. 567-594, Hamishpat Law Review and Nevo Press, 2019 , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3451195

Nahum Kiryati (Contact Author)

Tel Aviv University ( email )

Ramat Aviv
Tel-Aviv, 6997801
Israel

HOME PAGE: http://www.eng.tau.ac.il/~nk

Tanya Barsky

Tel Aviv University ( email )

Ramat Aviv
Tel-Aviv, 6997801
Israel

Or Gellert

affiliation not provided to SSRN

Yuval Landau

Tel Aviv University ( email )

Ramat Aviv
Tel-Aviv, 6997801
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
41
Abstract Views
329
PlumX Metrics