Neprofesionalno obavljen posao (Unprofessional Results)

Republika (ISSN 0350-1337) 53 (1997), 1-2; 190-199

10 Pages Posted: 20 Sep 2019

Date Written: February 6, 1997

Abstract

Serbo-Croatian Abstract: Članak sadrži kritičku analizu gimnazijskog udžbenika "Morfologija hrvatskoga jezika". Pokazuje se da taj udžbenik, kojem je autor Josip Silić, ima neprihvatljivo velik broj grešaka, da nudi krivi pristup jeziku i da je metodički neprimjereno pisan. Jezik kakav je prikazan u udžbeniku često se uopće ne pojavljuje u upotrebi. Izbjegavanje onoga što je u jeziku uobičajeno, a uzimanje onoga što je neuobičajeno ili čak ne postoji u praksi može se pratiti od početka do kraja udžbenika. Nadalje, upadaju u oči kontradikcije u pokušajima subjektivnog normiranja unutar udžbenika. Autoru je teško naći uvjerljive razloge za normu koju pokušava uvesti jer ona bi značila pravljenje provalije između govorenog i pisanog jezika koja u stvarnosti ne postoji. Vidljivo je i skrivanje autora u njegovoj normativnoj ulozi, premda bi metodički bilo primjerenije reći što je zadatost samog jezika, a što se u jezik umjetno nameće normiranjem izvana. Tada ne bi ni autor udžbenika zapadao u tolike proturječnosti. Iz analize udžbenika proizlazi da je teško opravdati pristup prema kojem se u jednom gimnazijskom udžbeniku mnoge temeljne stvari iz jezika vrlo površno, oskudno i prepojednostavljeno opisuju, uslijed čega su nastale i brojne pogrešne tvrdnje i nedosljednosti, a s druge strane se sporedne stvari, iznimke i nepostojeće ili zastarjele riječi vrlo detaljno i s velikom pažnjom opisuju.

English Abstract: The article is a critical analysis of the high school textbook "Morphology of the Croatian Language" by Josip Silić. It is shown that the textbook has an unacceptably large number of errors, offers the wrong approach to the language and is methodically inappropriately written. The language as shown in the textbook is often not used at all. Avoiding what is common in the language, and taking what is unusual or not even existing in practice, can be traced from the beginning to the end of the textbook. Furthermore, one encounters contradictions as it is difficult for the author to find convincing reasons for the norm he is trying to introduce. The article concludes that it is hard to justify the approach according to which in one high school textbook many basic things in a language are described very superficially and scarcely, resulting in numerous misstatements and inconsistencies, while secondary things, exceptions and nonexistent or outdated words are described in great detail.

Note: Downloadable document is in Serbo-Croatian.

Keywords: Grammar, Morphology, Parts of Speech, Case, Tense, Nouns, Pronouns, Verbs, Adverbs, Conjunctions, Numerals, Word Order, Stress, Prescriptive, Norm, Croatian, Serbo-Croatian, review article, Josip Silić

Suggested Citation

Kordić, Snježana, Neprofesionalno obavljen posao (Unprofessional Results) (February 6, 1997). Republika (ISSN 0350-1337) 53 (1997), 1-2; 190-199. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3452188

Snježana Kordić (Contact Author)

Independent ( email )

No Address Available

HOME PAGE: http://snjezana-kordic.from.hr/

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
1
Abstract Views
50
PlumX Metrics