Transversal Priorities for an E.U. Response to Trafficking in Human Beings (Priorități transversale pentru un răspuns U.E. la traficul de persoane)

SCIENTIFIC CONFERENCE ROMANIAN GENDARMERIE – TRADITIONS AND PERSPECTIVES Volume 7 / 9thEdition CONFERINȚEI ȘTIINȚIFICE JANDARMERIA ROMÂNĂ – TRADIȚII ȘI PERSPECTIVE Volumul 7 / Ediția a IX-a, 2019

Posted: 26 Sep 2019

See all articles by George Țical

George Țical

Alexandru Ioan Cuza University - Police Academy

Date Written: April 2, 2019

Abstract

English Abstract: The fight against trafficking in human beings has gained other dimensions, we can state that all resources, from law enforcement institutions to civil society, are called for "to eradicate human trafficking". Increasing attention is also being given to countries that are outside the system of preventing and combating trafficking in human beings in the EU, making it a priority at European level. Another priority highlighted by the work at European and Member States level is the protection of the victim, by taking care to ensure the rights, protection before and during criminal proceedings, access to unconditional assistance and other measures in this regard. It also identifies a good involvement of civil society to support this fight against human trafficking. Given the prejudice caused to victims, prevention should remain a cornerstone of EU anti-trafficking.

Romanian Abstract: Lupta împotriva traficului de persoane a dobândit și alte dimensiuni, încât putem spune că toate resursele, de la instituțiile de aplicare a legii la societatea civilă, sunt solicitate „pentru a combate traficul de ființe umane”. Se acordă o atenție sporită și țărilor care se află în afara sistemului de prevenire și combatere a traficului de ființe umane în UE, devenind o prioritate la nivel european. O altă prioritate subliniată de activitatea desfășurată la nivel european și al statelor membre este protecția victimei, prin asigurarea drepturilor, protecției înainte și în timpul procedurilor penale, accesului la asistență necondiționată și altor măsuri în acest sens. De asemenea, aceasta identifică o bună implicare a societății civile în sprijinirea acestei lupte împotriva traficului de persoane. Având în vedere prejudiciul cauzat victimelor, prevenirea ar trebui să rămână o piatră de temelie a luptei împotriva traficului de persoane în UE

Keywords: Keywords: trafficking in human beings, eradication of trafficking in human beings, transversal priorities, victim of trafficking in human beings, human rights, strategies. / Cuvinte-cheie: trafic de persoane, combaterea traficului de persoane, priorități transversale, victimele traficului de persoa

Suggested Citation

Țical, George, Transversal Priorities for an E.U. Response to Trafficking in Human Beings (Priorități transversale pentru un răspuns U.E. la traficul de persoane) (April 2, 2019). SCIENTIFIC CONFERENCE ROMANIAN GENDARMERIE – TRADITIONS AND PERSPECTIVES Volume 7 / 9thEdition CONFERINȚEI ȘTIINȚIFICE JANDARMERIA ROMÂNĂ – TRADIȚII ȘI PERSPECTIVE Volumul 7 / Ediția a IX-a, 2019 , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3455309

George Țical (Contact Author)

Alexandru Ioan Cuza University - Police Academy ( email )

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Abstract Views
91
PlumX Metrics