Filologija laži (The Philology of Lies)

Književna republika (ISSN 1334-1057) 4 (2006), 9-10; 154-181

28 Pages Posted: 2 Oct 2019

Date Written: October 1, 2006

Abstract

Serbo-Croatian Abstract: U ovoj kritičkoj analizi knjige Stjepana Babića "Hrvanja hrvatskoga" razrađuje se tema jezičnog unitarizma i jezične ravnopravnosti. Govori se o Novosadskom dogovoru, o tzv. novosadskom Pravopisu i o zajedničkom Rječniku Matice hrvatske i Matice srpske. Uvid u njih pokazuje da se nisu rukovodili unitarizmom nego ravnopravnošću, i da to potvrđuju čak i podaci koje navodi Stjepan Babić. U članku se govori i o pozitivnim izvještajima s Novosadskog dogovora i sa sastanaka pravopisne komisije koje je redovito pisao Ljudevit Jonke i objavljivao u zagrebačkom časopisu "Jezik". Govori se i o pohvalnom prikazu novosadskog Pravopisa koji je također napisao Ljudevit Jonke i objavio u "Jeziku". Pokazuje se da je sve to prešućeno u knjizi Stjepana Babića. Što se tiče opisa današnje jezične situacije, analiza knjige razotkriva neupućenost autora u policentrične standardne jezike, u situaciju na njemačkom i na engleskom govornom području. Osim toga, kritici se podvrgava autorov preskriptivan i puristički odnos prema jeziku.

English Abstract: In this critical analysis of Stjepan Babić's book "Wrestling of the Croatian Language", linguistic unitarism and linguistic equality are elaborated, talking about the Novi Sad agreement, the so-called Orthography Manual of Novi Sad and the common Dictionary of Matica hrvatska and Matica srpska. The conclusion is that they were not guided by unitarism but by equality, and that even the information provided by Stjepan Babić confirms this. The article also talks about positive reports from the Novi Sad meeting and from the meetings of the spelling committee, regularly written by Ljudevit Jonke and published in the Zagreb-based magazine "Jezik". It mantions a positive review of the Orthography Manual of Novi Sad, also written by Ljudevit Jonke and published in "Jezik". It is shown that all this is silenced in the book by Stjepan Babić. As for the description of today's linguistic situation, the book's analysis reveals the author's ignorance of polycentric standard languages and of the situation in German and English. In addition, criticism is given to the author's prescriptive and puristic attitudes towards language.

Note: Downloadable document is in Serbo-Croatian.

Keywords: Sociolinguistics, language policy, linguistic unitarism, The Novi Sad Agreement, Yugoslavia, linguistic equality, national varieties, The Novi Sad Dictionary, The Novi Sad Orthography Manual, polycentric language, pluricentric language, culture, purism, prescriptivism, nationalism, Stjepan Babić

Suggested Citation

Kordić, Snježana, Filologija laži (The Philology of Lies) (October 1, 2006). Književna republika (ISSN 1334-1057) 4 (2006), 9-10; 154-181, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3457082

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
15
Abstract Views
141
PlumX Metrics