מדיניות לאסדרה סביבתית אינטגרטיבית של מפעלי תעשייה בישראל - רקע, עקרונות יסוד והמלצות ליישום
Policy for an Integrated Environmental Regulation of Industrial Enterprises in Israel - Background, Fundamentals and Recommendations for Implementation

דוח עבור המשרד להגנת הסביבה

71 Pages Posted: 24 Sep 2019

Date Written: April 5, 2014

Abstract

תקציר בעברית: באירופה שוררת תפיסה רגולטורית אינטגרטיבית באשר לטיפול בפליטות מזהמים ממפעלים תעשייתיים. לקראת רפורמה המתבצעת במשרד להגנת הסביבה להחלת עקרונות רגולציה אינטגרטיבית על מפעלים בישראל (חוקרישוי סביבתי משולב), חובר מסמך זה, הסוקר את מערכת הרגולציה האירופית אשר אימצה את התפיסה האינטגרטיבית, מציג את עקרונותיה הבסיסיים ועומד על היתרונות והחסרונות הגלומים בה. סופו של המסמךבשורה של המלצות ליישום בזירה המקומית.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Keywords: environmental regulation, Israel

Suggested Citation

Yadin, Sharon, מדיניות לאסדרה סביבתית אינטגרטיבית של מפעלי תעשייה בישראל - רקע, עקרונות יסוד והמלצות ליישום
Policy for an Integrated Environmental Regulation of Industrial Enterprises in Israel - Background, Fundamentals and Recommendations for Implementation (April 5, 2014). דוח עבור המשרד להגנת הסביבה. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3457759

Sharon Yadin (Contact Author)

Peres Academic Center ( email )

P.O.Box 328
Rehovot, 76120
Israel

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
7
Abstract Views
41
PlumX Metrics