Osvrt na praksu Vrhovnog kasacionog suda u arbitražnoj materiji (An Overview of the Practice of the Serbian Supreme Court of Cassation in Matters of Arbitration)

Usklađivanje poslovnog prava Srbije sa pravom EU (2019) ed. V. Radović, Beograd 2019, pp. 370-397.

28 Pages Posted: 29 Oct 2019

See all articles by Vladimir Pavic

Vladimir Pavic

University of Belgrade - Faculty of Law

Date Written: August 16, 2019

Abstract

Serbian Abstract: Рад разматра праксу Врховног касационог суда (и раније Врховног суда) у материји арбитражног права. Обухваћене су одлуке донете од 2008. године, како оне објављене, тако и неколико необјављених које су биле доступне аутору. Разматране одлуке баве се, између осталог, питањима арбитражне надлежности, јавног поретка, радноправне арбитраже, арбитрабилности и права меродавног за арбитражни споразум. Иако је Закон о арбитражи донет на основу Модел закона Уједињених нација, наша највиша судска инстанца пропушта да у својим одлукама користи расположиве упоредне изворе и материјале настале током рада на Модел закону који би указали пут ка правилној примени усвојених законских решења. Услед тога, ставови које Врховни касациони суд заузима су често управо супротни слову, циљу и систематици усвојених законских решења.

English Abstract: This paper represents an overview of the Serbian Supreme Court of Cassation (formerly Supreme Court) practice in arbitration matters since 2008. Analyzed decisions are both those published, and those unpublished and on file with the author. The issues addressed by the Court include arbitrability, jurisdiction, the law applicable to arbitration agreement, public policy and arbitration in employment matters. Although Serbian Law on Arbitration has been enacted on the basis of the UNCITRAL Model Law, the Supreme Court of Cassation does not appear to resort to travaux preparatoires of the Model Law or to comparative case law or jurisprudence of the Model Law countries when deciding pertinent issues. This, unfortunately, often leads to interpretations which run directly contrary to the letter of the law, its structure and its goals.

Note: Downloadable document is in Serbian.

Keywords: arbitration, jurisdiction, public policy, arbitrability, applicable law, arbitration agreement, setting aside, judicial review

JEL Classification: K10, K19, K40

Suggested Citation

Pavic, Vladimir, Osvrt na praksu Vrhovnog kasacionog suda u arbitražnoj materiji (An Overview of the Practice of the Serbian Supreme Court of Cassation in Matters of Arbitration) (August 16, 2019). Usklađivanje poslovnog prava Srbije sa pravom EU (2019) ed. V. Radović, Beograd 2019, pp. 370-397.. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3466825

Vladimir Pavic (Contact Author)

University of Belgrade - Faculty of Law ( email )

Bulevar Kralja Aleksandra 67
11000 Belgrade, 11000
Serbia

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
83
Abstract Views
227
rank
305,407
PlumX Metrics