Riječi na granici punoznačnosti (Words on the Border Between Lexicon and Grammar)

Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada (ISBN 953-169-073-1)

228 Pages Posted: 21 Oct 2019

Date Written: September 15, 2002

Abstract

Serbo-Croatian Abstract: U prvom poglavlju knjige govori se o semantičkim, gramatičkim i pragmatičkim svojstvima ličnih zamjenica te o prenesenim upotrebama gramatičkog lica (tzv. transpozicijama) u raznim jezicima. Jedna od transpozicija - izražavanje poštovanja pomoću "Vi" - ima posebna gramatička svojstva, pa se zato kongruencija s "Vi" iz poštovanja zasebno opisuje u drugom poglavlju. Budući da je jedan tip uopćavanja pomoću riječi "čovjek" također pragmatički uvjetovana transpozicija, ona se analizira se u trećem poglavlju i uspoređuje s upotrebom riječi "man" u njemačkom jeziku. Naredno poglavlje pruža usporedbu pokaznih zamjenica "ovaj/taj/onaj" s odgovarajućim zamjenicama u poljskom, češkom i ruskom jeziku. Peto poglavlje posvećeno je pokaznim riječima "evo/eto/eno". Na osnovi nekoliko korpusa predočava se deiktička, anaforička i kataforička upotreba riječi "evo/eto/eno" kao i njihova učestalost. Sljedeće poglavlje bavi se sintaktičkim i semantičkim posebnostima složenih veznika "tim više što, tim prije što, utoliko više što, utoliko prije što, to više što", koji uvode jedan poseban tip uzročnih rečenica. Uspoređuje se sastav tih veznika s odgovorajućim veznicima u njemačkom, ruskom, češkom i poljskom jeziku. Predzadnje poglavlje opisuje upotrebu glagoli "imati" i "biti" u lokacijsko-egzistencijalnim rečenicama. U zadnjem poglavlju opisuju se značenja i gramatička svojstva punoznačnog i modalnog glagola "trebati", a za analizu su, kao i u drugim poglavljima, poslužili različiti korpusi pisanoga i govorenog jezika. Na kraju svakog poglavlja knjige navode se podaci koji bi trebali ući u gramatički i leksikografski opis dotičnih riječi.

English Abstract: The first chapter of the book deals with the semantic, grammatical and pragmatic characteristics of the personal pronouns. It also deals with the peculiarities of the third person personal pronoun and its relationship to the demonstrative pronouns. The polite form of the personal pronoun is discussed in the second chapter. A type of generalisation by means of the Serbo-Croatian word "čovjek" (‘one’; German "man") is analysed in the third chapter. In the fourth chapter, the demonstrative pronouns in Serbo-Croatian "ovaj" ‘this’, "taj" ‘that’ and "onaj" ‘that’ are compared with their re­spective equivalent pronouns in Polish, Czech and Russian. The fifth chapter is devoted to the Serbo-Croatian demonstrative words "evo/eto/eno" ‘behold, here is’. The sixth chapter examines the syntactic and semantic peculiarities of Serbo-Croatian composite conjunctions in comparison with German, Russian, Polish and Czech. In the seventh chapter, information is given regarding the grammatical and lexicographic description of the existentially used verbs "imati" (‘habere’) and "biti" (‘esse’) in Serbo-Croatian. In the last chapter, the meanings and grammatical features of the Serbo-Croatian full and modal verb "trebati" ‘need/should’ are described. The study is supplied with examples, charts, indexes (pp. 213–226), and summary in English (pp. 197–203).

Note: Downloadable document is in Serbo-Croatian.

Keywords: language, lexicography, pragmatics, semantics, grammar, text linguistics, agreement, personal pronouns, demonstrative pronouns, polite form, cases, conjunctions, particles, anaphor, modal verbs, existential sentences, Croatian, Serbian, Bosnian, Serbo-Croatian, syntax, lexicology, linguistics, nouns

Suggested Citation

Kordić, Snježana, Riječi na granici punoznačnosti (Words on the Border Between Lexicon and Grammar) (September 15, 2002). Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada (ISBN 953-169-073-1), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3467413 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3467413

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
390
Abstract Views
946
rank
112,223
PlumX Metrics