צו השעה: שיתוף ציבור בצו מוסכם
Order of the Hour: Public Participation in Consent Decrees

המשפט כה, צפוי להתפרסם ב-2020, חוברת מהפכת השקיפות וחופש המידע

35 Pages Posted: 11 Nov 2019

Date Written: October 14, 2019

Abstract

תקציר בעברית: צו מוסכם הוא כלי אכיפה סטטוטורי המאפשר לממונה על הגבלים עסקיים (בשמו החדש – הממונה על התחרות) לערוך חוזים רגולטוריים עם גורם מפוקח על רקע הפרות בתחום התחרות. המאמר מבקש לבחון את הצו המוסכם מנקודות המבט של ספרות האכיפה הרגולטורית, הרגולציה ההסכמית, הדמוקרטיה ההשתתפותית והבחירה הציבורית, לשם קידום התאוריה הרגולטורית-משפטית, בפרט בנושא שיתוף ציבור בחוזים רגולטוריים. הטענה המרכזית במאמר היא שרגולציה הסכמית המיושמת בישראל בתחום התחרות לוקה מאוד במידת השקיפות, ההנמקה והשיתוף הציבוריים המאפיינת אותה, באופן אשר עלול לפגוע הן בלגיטימיות שלה והן ביעילותה, וכי ניתן לשפר מנגנונים אלה במידה ניכרת בדרכים המוצעות במאמר. זהו המאמר הראשון בכתיבה המשפטית בישראל המטפל באופן מרכזי ועיקרי בצו מוסכם – מנגנון חשוב בחוק ההגבלים העסקיים (בשמו החדש – חוק התחרות הכלכלית), שעל אף שגילו מתקרב לעשרים שנים, והשימוש בו הולך וגובר בעת האחרונה, הוזנח מאוד בספרות המקומית ובמנגנוני הממשל מבחינה מתודולוגית ותאורטית.

Note: Downloadable document in Hebrew- ortal 11/10/19

Keywords: regulation, administrative law, antitrust, Israel, Consent decree, enforcement, regulatory contract, competition law, participatory democracy theory, Israel Competition Authority, public choice theory, transparency, public participation, administrative reasoning

Suggested Citation

Yadin, Sharon, צו השעה: שיתוף ציבור בצו מוסכם
Order of the Hour: Public Participation in Consent Decrees (October 14, 2019). המשפט כה, צפוי להתפרסם ב-2020, חוברת מהפכת השקיפות וחופש המידע. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3469675

Sharon Yadin (Contact Author)

Peres Academic Center ( email )

P.O.Box 328
Rehovot, 76120
Israel

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
4
Abstract Views
26
PlumX Metrics