Katılım Bankacılığında Danışma Komiteleri: Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ (Tebliğ) Üzerine Bir İnceleme (Sharia Committees in Participation Banking: An Examination Upon Charter About Compliance With the Interest-Free Banking Principles and Standards (Charter))

Uluslararası Bankacılık, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi Vol.:2 Issue:2 Year: 2019, 93-108

16 Pages Posted: 25 Oct 2019

Date Written: October 16, 2019

Abstract

Turkish Abstract: Türkiye’de katılım bankacılığı 2019 Ağustos ayı itibarıyla %5,9 sektör payına sahip bulunmaktadır. Katılım bankacılığının finansal piyasalar içinde düşük olan sektör payının artırılmasına yönelik faaliyetler sürdürülmektedir. Bu kapsamda, merkezi danışma kurulunun oluşturulmasının ardından katılım bankalarının bünyesindeki danışma kurullarına (yeni adıyla danışma komitelerine) yönelik olarak 14.09.2019 tarihinde Tebliğ yayınlanmıştır. Bu çalışmada, Tebliğ’in uluslararası standartlarla uyumu ve Tebliğ kapsamındaki hususlar incelenmiştir. Çalışma sonucunda, Tebliğ düzenlemelerindeki bazı hususların AAOIFI standartları ile uyumsuz olduğu belirlenmiştir. Söz konusu düzenlemelerin olumsuz etkilere neden olmaması ve uluslararası standartlarla uyumun sağlanması için bir gereklilik olarak ilave düzenleme yapılması önerilmektedir. Ayrıca, Tebliğ’in katılım bankacılığı üzerindeki etkileri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yakından izlenmeli ve olumsuz etkilerin görülmesi halinde hızlı bir şekilde ilave tedbirler alınmalıdır.

English Abstract: Participation banking has 5.9% market share in Turkey as of 2019 August. A variety of efforts has been done in order to increase market share of participation banking in financial markets. In this context, the charter regarding sharia boards (newly named as sharia committees) has been published on 09.14.2019 after establishment of central sharia board. In this study, Charter’s compliance with international standards and issues in the Charter are examined. As a result of the study, it is determined that some issues in the Charter are incompatible with the AAOIFI standards. It is recommended that as a requirement additional regulation should be issued in order not to cause negative effects and to provide compliance with the international standards. Also, effects of the Charter on participation banking should be followed up closely by Banking Regulation and Supervision Agency (BRSA) and additional measures should be taken immediately if negative effects are seen.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Interest-Free Banking, Participation Banks, Shari’a Committees, Turkey

JEL Classification: G21, G28, K23, M42, M48

Suggested Citation

Kartal, Mustafa Tevfik, Katılım Bankacılığında Danışma Komiteleri: Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ (Tebliğ) Üzerine Bir İnceleme (Sharia Committees in Participation Banking: An Examination Upon Charter About Compliance With the Interest-Free Banking Principles and Standards (Charter)) (October 16, 2019). Uluslararası Bankacılık, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi Vol.:2 Issue:2 Year: 2019, 93-108, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3470702

Mustafa Tevfik Kartal (Contact Author)

Borsa Istanbul ( email )

Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Cad. No: 4
Borsa İstanbul Cad. No: 4
Istanbul, 34467
Turkey

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
35
Abstract Views
267
PlumX Metrics