זכויות אדם והמשפט הפלילי המהותי
Human rights and substantive criminal law

34 Pages Posted: 30 Oct 2019

See all articles by Miriam Gur-Arye

Miriam Gur-Arye

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law

Date Written: October 20, 2019

Abstract

תקציר בעברית: שיח זכויות האדם, שהתפתח במשפט הישראלי מאז חקיקת חוק יסוד כבוד האדם וחרותו, כמעט ואינו מורגש בתחום המשפט הפלילי המהותי. תופעה זו אינה ייחודית למשפט ישראלי. להוציא מקרים חריגים, שבהם העבירה הפלילית מגבילה זכויות חוקתית ייחודיות (כגון חופש הביטוי), או שבהם הגדרת העבירה אינה ברורה דיה כדי לספק הזהר הוגנת, בשיטות משפט שונות קיים פער משמעותי בין הנכונות להפעיל פיקוח חוקתי על ההליכים הפלילים ועל הענישה, מצד אחד, לבין הרתיעה מלפקח, חוקתית, על העבירה הפלילית מהצד האחר. רשימה זו חושפת את התופעה, ומסבירה את הרתיעה מלהחיל משטר חוקתי על העבירה הפלילית באמצעות האופי הדואלי של העבירה הפלילית. איסור העבירה מגן על זכויות יסוד (של הקורבן) באמצעות פגיעה בזכויות יסוד (של העבריין).

האיזון בין הזכויות בא לידי ביטוי על-ידי ההפרדה בין החוקתיות של ההליך הפלילי והענישה לבין החוקתיות של העבירה הפלילית. לחשוד בביצוע עבירה עומדת חזקת החפות, ומובטח, חוקתית, כי אשמתו תתברר במסגרת הליך הוגן, ותוכח מעבר לכל ספק סביר. לעבריין שהורשע מובטח, חוקתית, כי העונש שייגזר עליו יהלום את אשמתו ונשיאתו תעשה בתנאים ההולמים את כבוד האדם. אולם, בהתקיים כל אלה, הנטייה היא להעניק עדיפות להגנה חוקתית על זכויות הקורבן (ועל אינטרסים חיוניים נוספים) באמצעות איסור העבירה על-פני הפגיעה בזכויות העבריין הנגרמת על-ידי האיסור.

המסקנה של רשימה זו היא כי מן הראוי להחיל משטר חוקתי גם בתחום המשפט הפלילי המהותי שיכפיף את ההגנה על זכויות הקורבן ועל אינטרסים חיוניים באמצעות איסור העבירה למבחני המידתיות, במסגרתם יהיה צורך לקחת בחשבון גם את הפגיעה בחירות הפעולה של העבריין ובזכויות נוספות, הנגרמת על-ידי האיסור, ואגב כך לתת את הדעת לקיומם של אמצעים אלטרנטיביים, פחות פוגעניים, להגנה על זכויות ועל אינטרסים חיוניים. הרשימה ממחישה את החשיבות בהחלת משטר חוקתי על העבירה הפלילית באמצעות ניתוח ביקורתי של פסיקה רלבנטית מהמשפט הישראלי.

English Abstract: Human rights discourse, as developed in Israeli Law since the enactment of the basic law: human dignity and liberty (1992), is hardly felt with regard to substantive criminal law. The lack of human rights discourse in this context is not unique to the Israeli legal system. In other western legal systems, there is a significant gap between the willingness to exercise constitutional control over criminal proceedings and punishment on the one hand, and the reluctance to exercise such a control over crimes, on the other.

The article exposes the reluctance to exercise constitutional control over crimes and the exceptions to such reluctance. The article further provides an explanation for such a reluctance based on the duel nature of substantive criminal law. Criminal law aims at protecting either the victim's basic rights, such as the right to life, to bodily integrity and to property, or vital public interests. By doing so, the criminal law infringes upon the offender's basic rights: the prohibition of the offense infringes upon the autonomy to act as one pleases, the stigma involved in criminal conviction infringes upon dignity, and the punishment infringes upon the right to free movement and additional rights. As a rule, modern criminal law balances the need to protect rights (of victims) with the infringement of rights (of offenders) by distinguishing between the criminal process and punishment on the one hand and criminalization on the other. Offenders' rights are guaranteed by the presumption of innocent and by the constitutional rights for both a fair trial and human punishments; once, these rights are guaranteed, the need to protect victims' rights prevails.

The article's conclusion is that in order to fully guarantee offender's basic rights, substantive criminal law should be subject to constitutional constraints.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Keywords: זכויות אדם, משפט פלילי מהותי, פיקוח חוקתי

Suggested Citation

Gur Arye, Miriam, זכויות אדם והמשפט הפלילי המהותי
Human rights and substantive criminal law (October 20, 2019). Hebrew University of Jerusalem Legal Research Paper Forthcoming Mishpatim Law Journal, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3472538

Miriam Gur Arye (Contact Author)

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law ( email )

Mount Scopus
Mount Scopus, IL 91905
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
54
Abstract Views
331
rank
439,764
PlumX Metrics