SWAP ANLAYIŞININ NƏZƏRI STRUKTURU (Theoretical Concept of Swap Structure)

4 Pages Posted: 3 Dec 2019

See all articles by Kərim Soltanəlili

Kərim Soltanəlili

Azerbaijan State University of Economics (UNEC)

Nurkhodzha Akbulaev

Azerbaijan State University Of Economics (UNEC)

Date Written: November 16, 2019

Abstract

Azerbaijani Abstract: Ölkələrin inkişafı maliyyə bazarlarının inkişafına və maliyyə bazarlarının inkişafı da maliyyə
alətlərinin inkişafına bağlıdır. Bu mənada Faiz Swap’ı, dünyadakı tətbiq və işləyişi ilə bu inkişafların qabaqcıllarından biri olmaqdadır. Bu mənada Azərbaycanda da bu vasitənin tətbiqinin yayılması həm maliyyə bazarların inkişafına, həm də müəssisələrin borc xərclərinin aşağı salınmasına köməkçi olacaq. Bu məqalədə SWAP müqavilələri araşdırılmış və maliyyə bazarlarındaki tətbiqinə diqqət yetirilmişdir.

English Abstract: To developing stock exchange and other financial markets must be vary financial instruments that deal with to improvement financial markets. Finally, interest Rate SWAPS is the one of first for developing forward market. In this sense, expanding the use of this tool in Azerbaijan in the development of both financial markets, but also will help to reduce operating costs of the debt. In this research, SWAP contracts were studied as a financial tool in Forward Markets.

Note: Downloadable document is in Azerbaijani.

Keywords: Borc İdarəetməsi, SWAP, Faiz SWAP'ı, Pul SWAP'ı

JEL Classification: B26, D53, G32, P33

Suggested Citation

Soltanəlili, Kərim and Akbulaev, Nurkhodzha, SWAP ANLAYIŞININ NƏZƏRI STRUKTURU (Theoretical Concept of Swap Structure) (November 16, 2019). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3488231 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3488231

Kərim Soltanəlili

Azerbaijan State University of Economics (UNEC) ( email )

Istiglaliyyat street 6
Baku, AZ Az1001
Azerbaijan

Nurkhodzha Akbulaev (Contact Author)

Azerbaijan State University Of Economics (UNEC) ( email )

Istiglaliyyat street 6
Baku, AZ Az1001
Azerbaijan
+994507404522 (Phone)

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
16
Abstract Views
244
PlumX Metrics