ההשפעה של מדיניות ציבורית על בריאות הציבור —תסקיר השפעה על הבריאות ככלי להטמעת שיקולי בריאות בקבלת החלטות
Health Impact Assessment as a Tool for Integrating Health Considerations in Decision-Making

8 Pages Posted: 16 Dec 2019

See all articles by Maya Negev

Maya Negev

University of Haifa - School of Public Health

Date Written: September 1, 2019

Abstract

תקציר בעברית: בריאות הציבור מושפעת מהחלטות מדיניות בתחומים רבים, כגון תכנון ובינוי, תחבורה ותשתיות. החלטות בתחומים הללו מתקבלות במשרדי הממשלה הרלוונטיים פעמים רבות ללא התחשבות בהשלכות על הבריאות. ארגון הבריאות העולמי פיתח את תסקירי השפעה על הבריאות ככלי שיאפשר להטמיע שיקולי בריאות בקבלת החלטות בכל התחומים. במאמר זה מוצגים ההגדרה, העקרונות והשלבים בעריכת תסקיר השפעה על הבריאות, וכן יישומו של כלי מדיניות זה במספר מדינות בעולם. נוסף על כך, מוצגים ניסיונות שנעשו בעבר לקדם תסקיר השפעה על הבריאות בישראל, תוך שימוש במקרה של כריית פוספטים בשדה בריר שליד ערד. על רקע הגידול הצפוי באוכלוסייה ותנופת הבנייה והפיתוח, קיים בישראל צורך במדיניות שתוביל ליצירת סביבת חיים בריאה ולצמצום פערים בבריאות. מאמר זה דן ביתרונות ובחסרונות של תסקיר השפעה על הבריאות, ככלי עצמאי או בשילוב תסקיר השפעה על הסביבה, לקידום התפיסה הדוגלת ב"בריאות בכל מדיניות".

Note: Downloadable document in Hebrew.

Suggested Citation

Negev, Maya, ההשפעה של מדיניות ציבורית על בריאות הציבור —תסקיר השפעה על הבריאות ככלי להטמעת שיקולי בריאות בקבלת החלטות
Health Impact Assessment as a Tool for Integrating Health Considerations in Decision-Making (September 1, 2019). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3495074 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3495074

Maya Negev (Contact Author)

University of Haifa - School of Public Health ( email )

Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
53
Abstract Views
243
rank
447,551
PlumX Metrics