Zadržování nesporné částky nadměrného odpočtu DPH je porušením vlastnického práva (Refusal to Refund the Undisputed Part of VAT Deduction Is a Violation of Property Rights)

e-Bulletin Komory daňových poradců ČR

9 Pages Posted: 18 Dec 2019

See all articles by Roman Landgráf

Roman Landgráf

Charles University in Prague - Faculty of Law

Date Written: June 5, 2019

Abstract

Czech Abstract: Je komentován nález ÚS sp. zn. II. ÚS 819/18 ze dne 22.2.2019 (Kovové profily). Zadržování nesporné části nadměrného odpočtu DPH považuje Ústavní soud za porušení vlastnického práva. Takovýto postup neprošel testem zákonnosti; není ani potřeba provádět test proporcionality. V článku jsou diskutovány různé praktické a teoretické souvislosti tohoto nálezu.

English Abstract: It is a commentary of the judgment of the Czech Constitutional Court file no. II. ÚS 819/18 of 22 February 2019. Refusal to refund the undisputed part of the VAT deduction is considered by the Constitutional Court as a violation of property rights. Such a approach of state administration did not pass the legality test; nor is it necessary to carry out a proportionality test. Various practical and theoretical implications of this finding are discussed.

Note: Downloadable document is in Czech.

Keywords: VAT, VAT deduction, property rights, proportionality test

JEL Classification: K34

Suggested Citation

Landgráf, Roman, Zadržování nesporné částky nadměrného odpočtu DPH je porušením vlastnického práva (Refusal to Refund the Undisputed Part of VAT Deduction Is a Violation of Property Rights) (June 5, 2019). e-Bulletin Komory daňových poradců ČR, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3496750

Roman Landgráf (Contact Author)

Charles University in Prague - Faculty of Law ( email )

Nam. Curieovych 7
Praha, 11640
Czech Republic

HOME PAGE: http://www.landgraf.cz

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
33
Abstract Views
243
PlumX Metrics