Dokazování stricto sensu – vybrané poznámky (Tax Evidence Stricto Sensu – Selected Notes)

e-Bulletin Komory daňových poradců ČR (ISSN 1211-9946), 2019

9 Pages Posted: 18 Dec 2019

See all articles by Roman Landgráf

Roman Landgráf

Charles University in Prague - Faculty of Law

Date Written: October 2, 2019

Abstract

Czech Abstract: Jsou diskutovány konkrétní vybrané postupy a nástroje při vyhledávání a uspořádání důkazního materiálu v oblasti daní. Je totiž skutečností, že daňové subjekty (a jejich zástupci) jsou vzhledem ke specificky přísně rozloženému důkaznímu břemeni nuceni disponovat znalostmi a dovednostmi prakticky na úrovni policejního vyšetřovatele. Prakticky to tak znamená, že nemají valnou naději na úspěch ve sporu takový daňový subjekt a jeho daňový poradce, kteří nedokáží důkazní prostředky vyhledat a následně analyzovat a sestavit do právě takových logických řetězců, které budou pro rozhodující správní nebo soudní orgán dostatečně přesvědčivé.

English Abstract: Specific selected procedures and tools for searching and organizing evidence are discussed. It is a fact that Czech taxpayers (and their lawyers or advisers) are forced to possess the knowledge and skills practically at the level of the police investigator because of the strictly distributed burden of proof to the detriment of the taxpayer. In practice, this means that the taxpayer and his tax advisor have no real chance of success in the tax dispute, who are unable to locate the evidence and then analyze and assemble it into logical chains that are sufficiently convincing for the governing or judicial authority.

Note: Downloadable document is in Czech.

Keywords: Tax disputes, Tax inspection, Tax evidence, Theory of evidence

JEL Classification: K34

Suggested Citation

Landgráf, Roman, Dokazování stricto sensu – vybrané poznámky (Tax Evidence Stricto Sensu – Selected Notes) (October 2, 2019). e-Bulletin Komory daňových poradců ČR (ISSN 1211-9946), 2019, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3496765

Roman Landgráf (Contact Author)

Charles University in Prague - Faculty of Law ( email )

Nam. Curieovych 7
Praha, 11640
Czech Republic

HOME PAGE: http://www.landgraf.cz

Do you have negative results from your research you’d like to share?

Paper statistics

Downloads
27
Abstract Views
247
PlumX Metrics