İç Denetim Bölümlerinin Organizasyonel Konumu: Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme (Organizational Positioning of Internal Audit Departments: A Comparative Examination upon Turkish Banking Sector in the Context of National and International Regulations)

Mali Çözüm

27 Pages Posted: 30 Dec 2019

See all articles by Mustafa Tevfik Kartal

Mustafa Tevfik Kartal

Borsa Istanbul

Neşe Çoban Çelikdemir

Marmara University - School of Banking and Insurance

Date Written: December 6, 2019

Abstract

Turkish Abstract: Bu çalışma bankalarda iç denetim bölümlerinin organizasyonel konumlandırılmalarının incelenmesi amacı ile hazırlanmıştır. Konu Bankacılık Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri, Basel Bankacılık Komitesi ilkeleri ve uluslararası iç denetim standartları çerçevesinde ele alınmıştır. İnceleme sonucunda, Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik’te yer verilen üst yönetici uygulamasının güncel durumda 7 bankada bulunduğu, 5 bankada ise daha önce uygulanmakla birlikte günümüzde bulunmadığı belirlenmiştir. Söz konusu uygulamanın, uluslararası uygulamalarla uyumsuz olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle, Türk bankacılık mevzuatında iç denetimin organizasyonel konumunun uluslararası uygulamalar ile uyumlu olması için söz konusu Yönetmelik’te yer verilen üst yönetici düzenlemesinin kaldırılması önerilmektedir.

English Abstract: This paper is prepared to examine organizational positioning of internal audit departments in banks. The subject deals with from aspects of Banking Law, Banking Regulation and Supervision Agency, Basel Banking Committee principles and international internal auditing standards. As a result of examination, it is defined that regulation which is about employing senior executive taking place in Banks’ Internal Systems and Internal Capital Adequacy Evaluation Process Charter, is practiced in 7 banks currently, 5 banks used to employ senior executive earlier and they do not have currently. It is concluded that this regulation is incompatible with international practices. For this reason, it is recommended that regulations about senior executive should be removed from the Charter in order to harmonize internal audit’s organizational status in Turkish banking legislations with international regulations.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Banking, Internal Audit, Position of Internal Audit in Banks, Turkey

JEL Classification: G21, M42, L22

Suggested Citation

Kartal, Mustafa Tevfik and Çoban Çelikdemir, Neşe, İç Denetim Bölümlerinin Organizasyonel Konumu: Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme (Organizational Positioning of Internal Audit Departments: A Comparative Examination upon Turkish Banking Sector in the Context of National and International Regulations) (December 6, 2019). Mali Çözüm, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3500027

Mustafa Tevfik Kartal (Contact Author)

Borsa Istanbul ( email )

Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Cad. No: 4
Borsa İstanbul Cad. No: 4
Istanbul, 34467
Turkey

Neşe Çoban Çelikdemir

Marmara University - School of Banking and Insurance ( email )

Goztepe Campus
Istanbul, 34722
Turkey

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
58
Abstract Views
302
Rank
535,151
PlumX Metrics