?קול בודד (דו-לשוני) באפלה
A Lone (Bi-Lingual) Cry in the Dark?

Iyunei Mishpat 27: 109-138 (2003)

30 Pages Posted: 3 Jan 2020

See all articles by Ilan Saban

Ilan Saban

University of Haifa - Faculty of Law

Date Written: 2003

Abstract

תקציר בעברית: פסק־הדין נשוא הערה זו הוא אחד המשמעותיים שבפסקי־הדין הנוגעים ביחסי יהודים־ ערבים בישראל. הוא מכיל את הדיון המקיף ביותר במעמדה המשפטי של השפה הערבית וחשיבותו העיקרית היא במחלוקת ה מתג ל עת בו ובאופן הכרעתה. המחלוקת מעלה אל פ נ י השטח שתי שאלות, שהיו חשובות מאז ומתמיד, ועתה, ב עת הזו, הן גם רגישות במיוחד: מהותו ומעמדו של המיעוט הערבי־הפלסטיני(ובתוך כך שאלת ״זכויותיו הקיבוציות״) ושאלת תפקידו וגבולות תפקידו של בית־משפט עליון בחברה דמוקרטית שסועה.

הערת הפסיקה היא ניסיון לדון במכלול הסוגיות הללו, והוא ניסיון לשכנע בכיוון־ הכרעה מסוים שלהן. אחד מטיעוני הוא שהכרעות שונות של בית־המשפט העליון ־ לאחר סתיו 2000 ־ ובכללן במקום חשוב עניין עדאלה , משרטטות לפני החברה הישראלית, על שתי הקהילות הלאומיות שבה, חלופה שעשויה למנוע את השיכרון האלים של היחסים ביניהן.

English Abstract: The essay analyzes one of the most prominent cases dealing with ethnic relations in Israel. The Supreme Court provides here its most comprehensive discussion of the legal status of the Arabic language in Israel. Moreover, the dissenting judge articulated questions and challenges that take the case beyond the important issue of the minority language rights. He undertakes the first serious discussion of collective/group-differentiating rights to appear in Israeli jurisprudence, and his arguments pushed to the surface issues rarely discussed openly by the court. These are the questions of the overall status of the ArabPalestinian minority in Israel and the proper role and limits of the Supreme Court in our deeply divided society.

The essay is an attempt to grapple with the various issues, and an effort to provide more justifications for their resolution in the direction adopted by the majority in this case. Simultaneously, another claim will be discussed: that the Supreme Court, since the outburst of the second Intifada, is playing an important moderating and mediating role. Some of its decisions are presenting to Israel's two national communities a bridging vision of their state: a vision that might prevent the violent collapse of their relations.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Suggested Citation

Saban, Ilan, ?קול בודד (דו-לשוני) באפלה
A Lone (Bi-Lingual) Cry in the Dark? (2003). Iyunei Mishpat 27: 109-138 (2003) , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3506618

Ilan Saban (Contact Author)

University of Haifa - Faculty of Law ( email )

Mount Carmel
Haifa, 31905
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
12
Abstract Views
114
PlumX Metrics