İplikten Kurumsal Yönetim Anlayışına (From Wool Fibres to the Corporate Governance Approach)

Deniz Ticareti Dergisi Kasım 2019

3 Pages Posted: 23 Apr 2020

Date Written: Kasım 1, 2019

Abstract

Turkish Abstract: İpliğin kalitesinde başlıca unsur, kullanılan hammaddedir. Örneğin yünden yapılan iplik viskona ve akriliğe ve diğer ürünlere göre ayrıcalıklıdır. Avusturalya’nın merinos yünü özellikle iklim şartları ve doğanın bir sonucu olarak rakiplerine karşı rekabet üstünlüğünü göstermektedir. Bugün birçok işletmeye, kuruma, devlete örnek teşkil edecek bir yönetim anlayışını 60 bin merinos yün üreticisinin bulunduğu kar amaçsız Australian Wool Innovation'a ait The Woolmark Şirketi sergiliyor. Ürünün kendine has özelliğini bütüncül ve tek sesli yönetim anlayışı ile ortaya koyduğunuzda rekabet üstünlüğü kendiliğinden gerçekleşiyor. OECD’nin 1997 yılına doğru karar almasına yol açarak bugün dünyada birçok ülkenin yasalar çıkarmış olduğu Kurumsal Yönetim İlkeleri de tasadüfen ortaya çıkmamıştır. Dünyada örnekleri az da olsa bazı işletmeler ve kurumlar “bütünlük ve tek seslilik” anlayışlarına odaklanarak başarıyı, sürdürülebilirliği ve itibarı kazanmaktadır. Önümüzdeki dönemde büyük hamleler yapmasını arzu ettiğimiz Türkiye ekonomisinde lokomotif olacak şirketler ve kurumların daha da geç kalmadan gerekli adımları atmasını zaruri olarak değerlendiriyoruz.

English Abstract: The main element for the quality of the fibre is the raw material. For example, the wool fibre is privileged to the viscon and acryic. Merinos wool of Australia has a competitive advantage to others thanks to the nature and climate conditions. Today, The Woolmark Inc owned by Australian Wool Innovation has been a role model of ideal corporate governance for many companies and public institutions. The comparative advantage of its production comes out with the unique nature of the raw material and with the corporate governance understanding based on the integrity and one word. As a matter of fact the OECD Corporate Governance Principles of 1997 were not introduced by chance to cause many countries to raise new rules and articles for the companies. In short, some firms have been successful, sustainable and reputable by adapting the "integrity and one word approach". We believe that both private and public companies in Turkey should give more importance to this approach for the Turkish economic improvement.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: agency cost, competition, corporate governance, Woolmark

JEL Classification: G34, D21

Suggested Citation

Erdogan, Oral, İplikten Kurumsal Yönetim Anlayışına (From Wool Fibres to the Corporate Governance Approach) (Kasım 1, 2019). Deniz Ticareti Dergisi Kasım 2019, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3506925

Oral Erdogan (Contact Author)

Piri Reis University ( email )

Postane Mahallesi
Tuzla
Istanbul, 34940
Turkey

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
70
Abstract Views
369
Rank
487,250
PlumX Metrics