Finansal Piyasalar için Yenilik Türkiye için Bir Fırsat: Kitlesel Fonlama (An Innovation for Financial Markets an Opportunity for Turkey: Crowdfunding)

5th International Congress on Accounting and Finance Research (ICAFR’18), October 2018

17 Pages Posted: 22 Jan 2020

See all articles by Çiğdem Kurt Cihangir

Çiğdem Kurt Cihangir

Hitit University - Faculty of Economics and Administrative Sciences

Date Written: october 12, 2018

Abstract

Turkish Abstract: 2008 yılında yaşanan Küresel Finansal Kriz özellikle küçük ölçekli ve/veya başlangıç aşaması şirketler/girişimler için kaynak bulma sorununu derinleştirmiştir. Alternatif bir finansman kaynağı olarak ortaya çıkan Kitlesel Fonlama (Crowdfunding) kavramı dünya genelinde oldukça ilgi görmüştür. Kitle fonlaması, çok sayıda yatırımcının belirli amaçlar doğrultusunda internet üzerinden bir girişime kaynak oluşturması olarak tanımlanabilir. Küçük meblağlar yatıran yatırımcılar bağışçı olarak, ödül karşılığı, borç vererek ya da hissedar olarak finansal kaynak sağlayabilirler. Dünyada hızlı bir gelişme gösteren kitle fonlaması ile ilgili Türkiye’deki ilk düzenleme, Aralık 2017’de TBMM Genel Kurulu’nun çıkardığı torba kanunda Kitle Fonlama Platformlarının sermaye piyasası kurumları arasında kabul edilmesidir. Bundan sonraki aşamada etkili olacak SPK’nın ne tür bir sistem kuracağı ise henüz net değildir. Kurulacak olan bu yeni finansal yapı, gelişen bir ülke olarak yenilikçi endüstrilere ve girişimciliğe ihtiyacı olan Türkiye açısından oldukça önemlidir. İnovasyon ya da yenilik artık sadece işletmeler tarafından yapılmamakta, bireyler de fikirlerini ticarileştirebilme fırsatı bulmaktadırlar. Teknolojik içerikli olması ve sosyal fayda sağlaması olarak iki temel kavrama dayandırılan “kitlesel fonlama” ile yeni bir ekosistemin oluştuğu söylenebilir. Bu çalışmada, özellikle hisse bazlı kitlesel fonlama üzerinde durularak, yapılacak ikincil düzenlemeye ilişkin bir değerlendirme yapılmıştır.

English Abstract: The Global Financial Crisis in 2008 deepened the problem of finding resources, especially for small-scale and/or initial-stage companies. The concept of Crowdfunding, which emerged as an alternative source of funding, has received considerable worldwide attention. Crowdfunding can be defined as the creation of a large number of investors through the Internet for specific purposes. Investors investing small amounts can provide financial resources as a reward-based, donation-based, debt-based and equity crowdfunding. In Turkey, according the first regulation on crowdfunding is accepted between the capital market institutions of Crowdfunding Platform in December 2017. It is not yet clear what kind of system the Capital Markets Board will have in the next stage. This new financial system which will be created, it is very important for Turkey that need innovative industries and entrepreneurship. Today, innovation is not only done by businesses, but individuals also have the opportunity to commercialize their ideas. It can be said that there is a new ecosystem with "crowdfunding" which is based on two basic concepts as technological content and social benefit. This paper focuses on equity crowdfunding. In this study, the secondary regulation related to equity crowdfunding is evaluated.

Note: Downloadable document is available in Turkish.

Keywords: Kitlesel Fonlama, Teknoloji ve Erken Aşama Finansmanı,Crowdfunding, Technology and Early Stage Financing

JEL Classification: F63, G24, L31, M13

Suggested Citation

Cihangir, Çiğdem Kurt, Finansal Piyasalar için Yenilik Türkiye için Bir Fırsat: Kitlesel Fonlama (An Innovation for Financial Markets an Opportunity for Turkey: Crowdfunding) (october 12, 2018). 5th International Congress on Accounting and Finance Research (ICAFR’18), October 2018. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3511099

Çiğdem Kurt Cihangir (Contact Author)

Hitit University - Faculty of Economics and Administrative Sciences ( email )

Turkey

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
19
Abstract Views
94
PlumX Metrics