Yeniden Yapılandırma Çalışmalarının Bankacılık Sektörünün Gelişimine Etkileri: Türkiye İncelemesi (Effects of Restructuring Efforts to the Development of Banking Sector: Turkey Examination)

İşletme Araştırmaları Dergisi

18 Pages Posted: 23 Jan 2020

Date Written: December 30, 2019

Abstract

Turkish Abstract: Türkiye’de 2000 ve 2001 yıllarında yaşanan ağır bankacılık krizlerinin ardından bankacılık sektörü yeniden yapılandırma programı başlatılmış ve bankacılık sektörü yapılandırılmaya tabi tutulmuştur. 2008 yılında yaşanan küresel kriz ise Türkiye için yeni bir zorluk dönemi oluşturmuş ve bu süreçte de yeni önlemler alınmıştır. Alınan her türlü tedbir sektör üzerinde olumlu veya olumsuz etkileri oluşturmaktadır. Bu nedenle, gerçekleştirilen yapılandırma çalışmalarının Türk Bankacılık Sektörünün gelişimi üzerindeki yansımalarının ele alınması amacıyla bu çalışma hazırlanmıştır.

English Abstract: Turkey started a banking sector restructuring program after severe banking crises seen 2000 and 2001 and banking sector was subjected to restructuring. The global financial crisis seen in 2008 created a new difficult era for Turkey and new measures were also taken in this process. All measures taken have positive or negative effects on the sector. For this reason, this study is prepared in order to address the effects of the structuring efforts carried out on the development of the Turkish Banking Sector.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Banking, Development, Restructuring, Turkish Banking Sector, Turkey

Suggested Citation

Kartal, Mustafa Tevfik, Yeniden Yapılandırma Çalışmalarının Bankacılık Sektörünün Gelişimine Etkileri: Türkiye İncelemesi (Effects of Restructuring Efforts to the Development of Banking Sector: Turkey Examination) (December 30, 2019). İşletme Araştırmaları Dergisi, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3511477

Mustafa Tevfik Kartal (Contact Author)

Borsa Istanbul ( email )

Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Cad. No: 4
Borsa İstanbul Cad. No: 4
Istanbul, 34467
Turkey

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
40
Abstract Views
213
PlumX Metrics