BIST Kurumsal Yönetim Endeksindeki Şirketlerin Yönetim Kurulu Raporlamaları: Yeni Kurumsal Yönetim (KY) Uyum Raporları Kapsamında Bir İnceleme (Reporting of Board of Directors in BIST Corporate Governance Index Companies: An Examination in the Context of New Corporate Governance (CG) Compliance Reports)

Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, 2019

21 Pages Posted: 27 Feb 2020

See all articles by Mustafa Tevfik Kartal

Mustafa Tevfik Kartal

Borsa Istanbul

Banu Budayoğlu Yilmaz

Yildiz Technical University, Business Administration Department

Date Written: December 31, 2019

Abstract

Turkish Abstract: Türkiye’de halka açık şirketlerin KY uygulamalarını düzenleyen Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2019 yılı itibarıyla uygulanacak KY uyum raporlamasına yönelik çerçeveyi güncellemiştir. Bu kapsamda, halka açık şirketler 2018 yılına ilişkin KY Uyum Rapor Formatı (URF) ve KY Bilgi Formu (KYBF) olmak üzere iki ayrı rapor yayınlamışlardır. Bu çalışmada, BIST KY endeksinde yer alan şirketlerin UFR ve KYBF raporları kapsamında yaptıkları yönetim kurulu (YK) raporlamaları ele alınmıştır. Çalışma kapsamında, 09.08.2019 tarihi itibarıyla BIST KY endeksinde yer alan 48 şirketin YK raporlamaları incelenmiştir. Çalışmada, URF YK raporlaması kapsamında yer alan ilkelerde hatalı/yanlış raporlama yapıldığı belirlenmiştir. Bu husus göz önünde bulundurularak sonraki KY uyum raporlamalarının daha sağlıklı yapılması için URF ve KYBF raporlamasına ilişkin yükümlülüklerde güncelleme yapılarak tüm ilkelere ilişkin detay açıklama zorunluluğu getirilmesi, şirketlerin iç denetim bölümleri tarafından KY uyum raporlamaları ile ilgili güvence hizmeti sağlanması ve şirketlerin üst yönetimlerinin konuya daha fazla özen göstermesi önerilmektedir. Ayrıca URF ve KYBF şablonlarının birleştirilmesi ve tüm KY ilkelerinin raporlama şablonlarına dâhil edilmesi önerilmektedir.

English Abstract: Capital Market Board (CMB), which regulates CG practices of publicly traded companies in Turkey, updates the CG compliance reporting scheme as of 2019. In this context, publicly traded companies issued two separate reports which are Compliance Report Format (CRF) and CG Information Form (CGIF). In this study, reporting of board of directors (BoD) in the context of CRF and CGIF in BIST CG Index companies is handled. Within the scope of the study, BoD reporting of 48 companies, which are in BIST CG Index as of 08.09.2019, is examined. It is determined that wrong/inaccurate reporting was made in CRF BoD reporting. Taking into consideration this issue, obligations related to CRF and CGIF reporting should be updated and making detailed disclosure for all principles should be required, assurance services related to CG compliance reporting by the companies' internal audit departments should be provided, and the senior management of companies should be paid more attention to the issue in order to ensure that subsequent CG compliance reporting is issued much more right. Also, they are recommended that CRF and CGIF reports should be combined and all CG principles should be included in the new reporting templates.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: BIST, BoD, Corporate Governance Index (XKURY), CRF, CGIF

JEL Classification: G21, G34, G38, K23, M48, O16

Suggested Citation

Kartal, Mustafa Tevfik and Yilmaz, Banu Budayoğlu, BIST Kurumsal Yönetim Endeksindeki Şirketlerin Yönetim Kurulu Raporlamaları: Yeni Kurumsal Yönetim (KY) Uyum Raporları Kapsamında Bir İnceleme (Reporting of Board of Directors in BIST Corporate Governance Index Companies: An Examination in the Context of New Corporate Governance (CG) Compliance Reports) (December 31, 2019). Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, 2019, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3511939

Mustafa Tevfik Kartal (Contact Author)

Borsa Istanbul ( email )

Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Cad. No: 4
Borsa İstanbul Cad. No: 4
Istanbul, 34467
Turkey

Banu Budayoğlu Yilmaz

Yildiz Technical University, Business Administration Department ( email )

Istanbul
Turkey

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
23
Abstract Views
252
PlumX Metrics