הקדמה: משפט וטכנולוגיות מידע
Law and Information Technology

רשת משפטית: משפט וטכנולוגיות מידע ניבה אלקין-קורן ומיכאל בירנהק, עורכים, 2011, Legal Network: Law and Information Technology, Niva Elkin-Koren & Michael Birnhack, eds. 2011

18 Pages Posted: 8 Jan 2020

See all articles by Niva Elkin-Koren

Niva Elkin-Koren

Tel-Aviv University - Faculty of Law

Michael Birnhack

Tel Aviv University - Buchmann Faculty of Law

Date Written: 2011

Abstract

תקציר בעברית: הקדמה זו, לספר "רשת משפטית" מציגה את הפרדיגמה המחקרית של משפט וטכנולוגיות מידע.גישת מחקר זו בוחנת את הקשר שבין המשפט לבין טכנולוגיות כקשר דיאלקטי, שבו שני הגורמים נתפסים כאמצעים חברתיים, שנמצאים בקשר הדדי זה עם זה. משום כך, אנו דוחים גישות שלפיהן המשפט בהכרח מפגר אחרי הטכנולוגיה, ודוחים גישות דטרמיניסטיות לטכנולוגיה, שלפיהן הטכנולוגיה אינה ערכית. במקום זה, אנו מצביעים על הקשרים המורכבים שבין שני אלה.

English Abstract: The Introduction to this edited volume, Legal Network, published in 2011 in Hebrew, presents the research paradigm of law and information technology. This approach examines the relationship between law and technology as a dialectic one, in which both sides are taken to be social constructs that interact with each other. Accordingly, we reject the argument that holds that the law inevitably lags behind technology; we reject a deterministic approach to technology, and instead, point to the complex connections between the two sides.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Keywords: law and technology, information law, STS

Suggested Citation

Elkin-Koren, Niva and Birnhack, Michael D., הקדמה: משפט וטכנולוגיות מידע
Law and Information Technology (2011). רשת משפטית: משפט וטכנולוגיות מידע ניבה אלקין-קורן ומיכאל בירנהק, עורכים, 2011, Legal Network: Law and Information Technology, Niva Elkin-Koren & Michael Birnhack, eds. 2011, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3513930 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3513930

Niva Elkin-Koren

Tel-Aviv University - Faculty of Law ( email )

Ramat Aviv
Tel Aviv, 6997801
Israel

Michael D. Birnhack (Contact Author)

Tel Aviv University - Buchmann Faculty of Law ( email )

Ramat Aviv
Tel Aviv, 69978
Israel
+972-3-640-6623 (Phone)

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
64
Abstract Views
349
rank
413,476
PlumX Metrics