De PEPP – Verordening. Pensioenfondsen: Quo Vadis? (The PEPP: Pensionfunds: Quo Vadis)

H. van Meerten, A.K.R Wouters, ‘De PEPP-Verordening. Pensioenfondsen; Quo Vadis’, NtEr 2019/3- 4.

10 Pages Posted: 2 Feb 2020

See all articles by Hans van Meerten

Hans van Meerten

Utrecht University - Utrecht Centre for Shared Regulation and Enforcement in Europe – RENFORCE

An Wouters

Utrecht University

Date Written: June 9, 2019

Abstract

Dutch Abstract: Het voorstel van 29 juni 2017 betreffende een Verordening van het Europees Parlement en de Raad voor een Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct (hierna: PEPP) werd in Nederland met argusogen ontvangen. Met dit voorstel wilde de Europese Commissie een impuls geven om de fragmentatie van nationale markten op het gebied van persoonlijke pensioenen aan te pakken. Via het PEPP wil de EU wetgever een vrijwillig, aanvullend, eenvoudig en kostenbesparend pensioenproduct in het leven roepen dat grotendeels op EU niveau wordt gereguleerd. Vanwege de meeneembaarheid voor consumenten is PEPP een welkome aanvulling voor de pensioenen van EU burgers. Nederland echter heeft te allen tijde kritisch tegenover de komst van een PEPP gestaan vanwege onder andere een vermeende inbreuk op de ‘verplichtstelling’ en de rol voor de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA). In dit artikel wordt het PEPP besproken: wat is de meerwaarde van het PEPP? Is de vrees van Nederland wel terecht?

English Abstract: The proposal of 29 June 2017 concerning a Regulation of the European Parliament and of the Council for a Pan-European Personal Pension Product (hereinafter: PEPP) was received with suspicion in the Netherlands. With this proposal, the European Commission wanted to give an impulse to tackle the fragmentation of national markets in the field of personal pensions. Through the PEPP, the EU legislator wants to invoke a voluntary, supplementary, simple and cost-saving pension product that is regulated at EU level. Thanks to portability for consumers, PEPP is a welcome addition to the pensions of EU citizens. The Netherlands, however, has always criticized the arrival of a PEPP because of, among other things, an alleged breach of the "mandatory obligation" and the role for the European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA). This article discusses the PEPP: what is the added value of the PEPP? Is the fear of the Netherlands justified?

Note: Downloadable document is in Dutch.

Suggested Citation

Meerten, Hans Van and Wouters, An, De PEPP – Verordening. Pensioenfondsen: Quo Vadis? (The PEPP: Pensionfunds: Quo Vadis) (June 9, 2019). H. van Meerten, A.K.R Wouters, ‘De PEPP-Verordening. Pensioenfondsen; Quo Vadis’, NtEr 2019/3- 4., Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3516587 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3516587

Hans Van Meerten (Contact Author)

Utrecht University - Utrecht Centre for Shared Regulation and Enforcement in Europe – RENFORCE ( email )

Achter Sint Pieter 200
Utrecht, 3512 HT
Netherlands

An Wouters

Utrecht University ( email )

Newtonlaan 201
Utrecht, 3584BH
Netherlands

Do you have negative results from your research you’d like to share?

Paper statistics

Downloads
101
Abstract Views
1,344
Rank
481,522
PlumX Metrics