Kodeks postępowania grupowego. Model dla państw prawa kontynentalnego ((The Class Action Code: A Model for Civil Law Countries))

17 Studia Iuridica Toruniensia 67 (2015)

26 Pages Posted: 9 Mar 2020

See all articles by Antonio Gidi

Antonio Gidi

Syracuse University - College of Law

Date Written: Dezember 14, 2015

Abstract

La versione italiana di questo documento è disponibile al seguente link: http://ssrn.com/abstract=951889

A versão em português deste artigo pode ser encontrada em: http://ssrn.com/abstract=947207

La version française de cet article peut être consultée à: http://ssrn.com/abstract=1406310

La versión española de este artículo se puede encontrar en: http://ssrn.com/abstract=952455

The Dutch version of this article may be found in: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2235618

The Hungarian version of this article may be found in: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2365215

Российскую версию этой статьи можно найти в: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2365213

The Persian version of this article may be found in: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2553048

Polish Abstract: Autor proponuje przyjęcie Kodeksu działania klasy w krajach prawa cywilnego. Proponowany kod modelu w znacznym stopniu reguluje wszystkie aspekty nowoczesnych działań klasowych, w tym stałego, adekwatności, wymagania wstępne, certyfikacja, zawiadomienie, dowód, rozliczenia, wyrok, res judicata, lis pendens, honoraria adwokackie, zabezpieczenie roszczeń działania klasy, klasy powództwo o odszkodowanie, obliczanie odszkodowania, dystrybucja nagrody, Fundusz na rzecz praw grupowych, pozwane powództwa klasowe itp.

Celem jest inspirowanie do stworzenia najlepszego możliwego kodu dla garniturów klasowych, w świetle potrzeb i specyfiki krajów prawa cywilnego oraz międzynarodowego doświadczenia w zakresie działań klasowych. Mimo że wniosek koncentruje się przede wszystkim na krajach prawa cywilnego, może okazać się przydatny również krajom prawa wspólnego, rozważając przyjęcie lub ulepszenie zasad działania w klasie.

English Abstract: This is the Polish translation of the proposal of the author's Class Action Code for civil law countries. The proposed Model Code extensively regulates all aspects of modern class actions, including standing, adequacy, prerequisites, certification, notice, proof, settlement, judgment, res judicata, lis pendens, attorney fees, injunctive class actions, class action for damages, calculation of damages, distribution of the award, fund for group rights, defendant class actions, etc.

The objective is to inspire the creation of the best possible code for class action suits, in light of the needs and peculiarities of civil law countries and the international experience with class actions. Although the proposal is focused primarily on civil-law countries, it may also prove useful to common law countries considering the adoption or improvement of class action rules.

Note: Downloadable document is in Polish.

Suggested Citation

Gidi, Antonio, Kodeks postępowania grupowego. Model dla państw prawa kontynentalnego ((The Class Action Code: A Model for Civil Law Countries)) (Dezember 14, 2015). 17 Studia Iuridica Toruniensia 67 (2015), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3518874

Antonio Gidi (Contact Author)

Syracuse University - College of Law ( email )

Syracuse, NY 13244-1030
United States

HOME PAGE: http://www.gidi.com.br

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
3
Abstract Views
280
PlumX Metrics