Protectia si securitatea datelor personale in educația digitala (Protection and Security of Personal Data in Digital Education)

Drd. Adriana-Maria Șandru, Dr. Daniel-Mihail Șandru, Protecția și securitatea datelor personale în educația digitală (Protection and security of personal data in digital education), in volum Ciprian Ceobanu, C. Cucoș, Olimpius Istrate, Ion-Ovidiu Pânișoară (coord.), Educația digitală, Ed. Polirom, 2

11 Pages Posted: 18 Feb 2020 Last revised: 27 Apr 2021

See all articles by Sandru Adriana-Maria

Sandru Adriana-Maria

affiliation not provided to SSRN

Daniel Mihail Sandru

Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy

Date Written: January 22, 2020

Abstract

Romanian Abstract: Protecția și securitatea datelor cu caracter personal sunt două elemente fundamentale pentru orice interacțiune în mediul on-line. Reglementările la nivel internațional, în special în Uniunea Europeană, sunt în curs de modificare și adaptare la dezvoltarea tehnologică. De asemenea, impactul avântului tehnologic poate fi observat și în mediul educației, Uniunea Europeană dezvoltând o politică proprie. Capitolul are în vedere pe de o parte, descrierea contextului actual al politicilor europene în privința educației digitale și a protecției și securității datelor și, pe de altă parte, analiza unor factori care influențează educația digitală, cum ar fi conectivitatea, profilarea utilizatorilor, folosirea rețelelor sociale, inteligența artificială. Studiul își propune să vină în ajutorul celor care pun în practică educația digitală cu elemente concrete de proceduri de protecția datelor și etapele esențiale care trebuie urmate în situații neprevăzute de încălcare a securității datelor.

English Abstract: The protection and security of personal data are two fundamental elements for any interaction in the online environment. Regulations at international level, especially in the European Union, are being modified and adapted to technological development. Also, the impact of technological advancement can also be observed in the education environment, with the European Union developing its own policy. The chapter deals with, on the one hand, the description of the current context of European policies regarding digital education and data protection and security, and, on the other, the analysis of factors that influence digital education, such as connectivity, user profiling, use of networks. social, artificial intelligence. The study aims to help those who implement digital education with concrete elements of data protection procedures and the essential steps to be followed in unforeseen situations of data security breach.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: digital education, data protection, data security, European Union, Romania

JEL Classification: K22

Suggested Citation

Adriana-Maria, Sandru and Sandru, Daniel-Mihail, Protectia si securitatea datelor personale in educația digitala (Protection and Security of Personal Data in Digital Education) (January 22, 2020). Drd. Adriana-Maria Șandru, Dr. Daniel-Mihail Șandru, Protecția și securitatea datelor personale în educația digitală (Protection and security of personal data in digital education), in volum Ciprian Ceobanu, C. Cucoș, Olimpius Istrate, Ion-Ovidiu Pânișoară (coord.), Educația digitală, Ed. Polirom, 2, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3523578 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3523578

Sandru Adriana-Maria

affiliation not provided to SSRN

Daniel-Mihail Sandru (Contact Author)

Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy ( email )

Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5
Bucuresti, 050711
Romania
+ 40726999706 (Phone)
+40213188130 (Fax)

HOME PAGE: http://www.csde.ro

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
120
Abstract Views
645
rank
316,848
PlumX Metrics