הביקורת השיפוטית על־פי השופט מנחם אלון
Judicial Review According to Justice Menachem Elon

25 HEBREW UNIVERSITY LAW REVIEW 481 (1995)

18 Pages Posted: 4 Mar 2020

See all articles by Ariel L. Bendor

Ariel L. Bendor

Bar-Ilan University - Faculty of Law

Shulamit Almog

University of Haifa - Faculty of Law

Date Written: 1995

Abstract

תקציר בעברית: הרשימה עוסקת בפסיקתו של השופט מנחם אלון בתחום המשפט הציבורי. היא מתמקדת בסוגיות מרכזיות אחדות, המבטאות את גישתו הייחודית של השופט אלון: שפיטות, סבירות, כבוד האדם וחירותו, ומהותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. מחד גיסא, מגלה השופט אלון איפוק מיוחד במידת נכונותו להתערב בהחלטות של רשויות אחרות, במיוחד בעניינים המסווגים כפוליטיים. מאידך גיסא. בולט השופט אלון במפעלו ליצירת סינתזה בין המשפט העברי למשפט המדינה, בנכונותו להתערב בהחלטות הכרוכות במהותה היהודית והדמוקרטית של המדינה, ובהגנתו התקיפה על אחדות מזכויות האדם, ובמיוחד בעניינים המופקדים ביסודם בידי הרשות השופטת.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Suggested Citation

Bendor, Ariel L. and Almog, Shulamit, הביקורת השיפוטית על־פי השופט מנחם אלון
Judicial Review According to Justice Menachem Elon (1995). 25 HEBREW UNIVERSITY LAW REVIEW 481 (1995) , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3531952

Ariel L. Bendor

Bar-Ilan University - Faculty of Law ( email )

Faculty of Law
Ramat Gan, 52900
Israel

Shulamit Almog (Contact Author)

University of Haifa - Faculty of Law ( email )

Mount Carmel
Haifa, 31905
Israel

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
2
Abstract Views
31
PlumX Metrics